Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 25.9.2020

Na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla Bezpečnostní informační služba žadateli následující informace:

 

            Pověřené orgány BIS v řízení o trestných činech příslušníků BIS jsou jako policejní orgány určeny interním předpisem vydaným právě na základě ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Žádný jiný právní předpis jejich pověření neupravuje.

            BIS statistiku (evidenci) v kolika trestních řízeních pověřené orgány BIS plní úkoly policejního orgánu vede.

            BIS přijímá dokumenty v digitální podobě v datových formátech PDF, XML a dále dokumenty Microsoft Office.

            BIS komunikuje elektronickými kanály uvedenými na svých oficiálních webových stránkách. Primárně přes Informační systém datových schránek, adresa datové schránky je cx2aize. Dále se jedná o emailové adresy: info@bis.cz, press@bis.cz a prevence@bis.cz.      Informace, které je BIS povinna zveřejnit podle ustanovení § 2 odst. 3 vyhl. Č. 259/2012 Sb., lze nalézt na webových stránkách BIS www.bis.cz .

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace