Přejít na obsah

Ochrana oznamovatelů

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům, příslušníkům Bezpečnostní informační služby a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Bezpečnostní informační služby dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

Bezpečnostní informační služba jako povinný subjekt podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů), vylučuje podle § 9 odst. 2 písm. a) citovaného zákona přijímání oznámení odosoby, která pro Bezpečnostní informační službu nevykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, služby, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi nebo stáž.

Oznámení lze podat:

  • oprávněné osobě, řediteli odboru inspekce, zástupci ředitele odboru inspekce

V případě, že výše uvedený oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany zaměstnavatele, má (v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b1) zákona o ochraně oznamovatelů) možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno oznámením prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace