Přejít na obsah

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce BIS s partnerskými zahraničními službami je klíčová a nezastupitelná. Její zásadní význam předurčuje základní poslání Služby jako ochránce státu před globálními riziky, která překračují hranice států i kontinentů. V současné době udržuje BIS kontakty s více jak stovkou služeb z 65 zemí. Mezi BIS a jejími zahraničními partnery dochází každoročně k výměně několika tisíců zpráv a stovkám osobních jednání.

V době, kdy anticivilizační rizika mají globální rozměr, je mezinárodní spolupráce partnerských zpravodajských služeb – které mají za úkol závažné hrozby předvídat a eliminovat – zcela klíčová a nezastupitelná. Bez její existence by například terorismu a organizovanému zločinu vůbec nebylo možné čelit.

Souhlas ke spolupráci Bezpečnostní informační služby se zahraniční zpravodajskou službou schvaluje vláda. V současné době je BIS oprávněna bilaterálně spolupracovat s více jak stovkou služeb z 65 zemí. Aktivní kontakty probíhají s více než 60 službami. Mezi BIS a jejími zahraničními partnery dochází každoročně k výměně několika tisíců zpráv a několika stovkám osobních jednání (přesná čísla jsou ve veřejné výroční zprávě). Hlavními tématy širokých mezinárodních kontaktů jsou terorismus, organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení, obchod s vojenskou technikou a konvenčními zbraněmi, kontrašpionáž a nelegální migrace.

Nejaktivnější je komunikace s partnery ze sousedních zemí, s kterými sdílíme stejné problémy a zkušenosti, a se službami členských států NATO. Spolupráce v rámci NATO zavedla BIS – zejména v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu – i do vzdálenějších oblastí, které dříve nebyly v popředí jejího zájmu. Pro případ naléhavé potřeby, vycházející z bezprostředního rizika, je BIS připravena a schopna navázat spojení i se zpravodajskými službami, které jsou mimo akční rádius jejích kontaktů.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace