Přejít na obsah

Agenti

Agentem (dle zákona osobou jednající ve prospěch BIS) může být pouze člověk starší 18 let. Nabídnout své služby může aktivně každý občan, v převážné většině případů si ale Služba vybírá své spolupracovníky sama. Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblastí, kde BIS ze zákona působí. Služba má zákonnou povinnost svého agenta chránit před vyzrazením a také před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS.

Agenti poskytující mimořádně cenné, jedinečné informace jsou největším bohatstvím každé zpravodajské služby. Pracovat s agenty – jinými slovy s osobami jednajícími ve prospěch BIS – umožňuje Službě zákon. Nabídnout své služby může aktivně každý občan starší 18 let, v drtivé většině případů však žádá o pomoc Služba, která si své spolupracovníky sama vybírá. Základním předpokladem je, aby agent poskytoval poznatky, o které má Služba zájem. Vždy jde o informace z oblastí, kde Služba ze zákona působí.

Spolupráce občana s BIS je projevem jeho vztahu k zemi, ve které žije, je věcí jeho osobní odvahy. Jde o jeho pomoc ve snaze zamezit aktivitám, které ohrožují bezpečnost, demokracii a ekonomické zájmy státu, o pomoc v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Agenti, jsou dobrovolníci, kteří pro Službu pracují např. z vlasteneckých důvodů, velmi často i proto, že získávají pocit jisté účasti při zvládání a řešení závažných společenských problémů. Služba nikdy nezískává své spolupracovníky sběrem kompromitujících materiálů, vydíráním nebo vyhrožováním. V tomto smyslu jsou jakékoliv násilné donucovací metody nepřijatelné. Spolupráce občana se Službou je výhradně věcí jeho dobrovolného rozhodnutí.

Občana, který jako osoba jednající ve prospěch BIS pomáhá českému státu, je Služba povinna chránit a za žádných okolností nevyzradit jeho identitu. Stejně tak je Služba povinna chránit svého agenta před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS. Ochrana agentů – tedy informačních zdrojů – je také jedním z hlavních limitujících faktorů, které brání zpravodajské službě v otevřenosti před veřejností. Sebemenší a zdánlivě bezvýznamná a nepodstatná zmínka, vyslovená v kontextu určité aktivity či případu, by mohla agenta dekonspirovat a následně ohrozit. I z tohoto důvodu musí BIS ponechávat leckteré spekulace svému osudu a nemůže dát veřejnosti jasnou, jednoznačnou odpověď.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace