Přejít na obsah

Proliferace - šíření zbraní hromadného ničení

Proliferací se rozumí šíření zbraní hromadného ničení (ZHN), včetně jejich nosičů, a mezinárodně kontrolovaných položek, kam patří zejména zboží dvojího použití, výbušniny a jejich prekurzory, a konvenční zbraně.

Boj proti proliferaci je globálním tématem, které zásadním způsobem rezonuje zejména na platformách EU, OSN, OBSE a NATO. Proliferační aktivity mají hlavní význam při vzniku, průběhu a udržování ozbrojených konfliktů a jsou příčinou sekundárních problémů s přímým dopadem na bezpečnostní situaci v ČR, např. vznik migračních vln, nárůst organizovaného zločinu (nelegální migrace, pašování zbraní a dalších komodit, netransparentní finanční transakce atd.), radikalizace obyvatelstva vyúsťující až k provedení teroristického útoku.

Mezi proliferačně rizikovými zeměmi je ČR vnímána jako země s rozvinutým průmyslem, kvalitním a dostupným systémem vzdělávání a širokou vědeckou základnou. V této souvislosti v ČR působí řádově tisíce subjektů, které mají potenciál být do proliferačních aktivit zapojeny.

Úkolem BIS v rámci boje proti proliferaci je získávání, shromažďování a vyhodnocování informací o rizikových aktivitách státních a nestátních aktérů a jejich zprostředkovatelsko-obstaravatelských sítí orientovaných na získání strategických materiálů, zařízení, jednotlivých komponentů, technologií a know-how, zneužitelných k výzkumu, vývoji a výrobě zbraní hromadného ničení (jaderných, chemických a biologických), zahrnujících i raketové systémy, bezpilotní prostředky (UAV) a konvenční zbraně, především výrobky, jejich součásti nebo náhradní díly, zkonstruované nebo přizpůsobené pro využití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech. BIS v této oblasti spolupracuje na národní a mezinárodní úrovni a výsledky své činnosti poskytuje oprávněným adresátům.

V konečném důsledku je cílem BIS v oblasti boje proti proliferaci eliminovat zneužití zbraní hromadného ničení, jejich nosičů a konvenčních zbraní a zabránit ztrátám na lidských životech.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace