Přejít na obsah

Kybernetická bezpečnost

BIS se v rámci své působnosti zabývá jevy a aktivitami, které by mohly mít dopad na bezpečnostní zájmy ČR nebo představovat reálné či potenciální hrozby pro komunikační infrastrukturu a její uživatele a věnuje se tématům z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Oblast kybernetické bezpečnosti se v minulých letech dostala do popředí zájmu zpravodajských služeb, a to zejména v důsledku celosvětového rozvoje informačních a komunikačních technologií. Tento rozvoj s sebou totiž nese kromě nezpochybnitelných výhod také nová rizika a hrozby. Především těmi se pak různé bezpečnostní instituce, včetně zpravodajských služeb, zabývají.

Kyberprostor není omezen přirozenými hranicemi států ani kontinentů, a proto je pro účinný postup bezpečnostních institucí proti cílenému napadání nebo poškozování informačních a komunikačních systémů – vedle sledování aktuálních směrů jejich vývoje – nezbytná široká mezinárodní spolupráce s bezpečnostními institucemi a se subjekty zabývajícími se vývojem nových technologií.

BIS se zabývá např. šetřením nejrůznějších druhů elektronických útoků s dopadem na chráněné zájmy ČR, a dále shromažďováním a analýzou informací o reálných či potenciálních hrozbách a rizicích souvisejících s provozováním strategických informačních a komunikačních systémů, jejichž zničení či narušení by mohlo mít vážný dopad na bezpečnost či ekonomické zájmy ČR. Jedná se zejména o systémy úřadů a institucí veřejné správy či dalších právnických osob, včetně soukromoprávní sféry, u kterých se předpokládá zvýšená ochrana v souvislosti s jejich významem či ve vazbě na jejich potenciální zařazení mezi subjekty kritické infrastruktury ČR.

V souvislosti se zajišťováním kybernetické bezpečnosti BIS průběžně prověřuje také různá internetová fóra, jejichž prostřednictvím dochází k nelegálnímu obchodu s osobními údaji osob či jinými citlivými daty, nebo která případně slouží jako kontaktní místo pro střetávání nabídky a poptávky po různých formách elektronických útoků, nástrojů k jejich provádění atd.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace