Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

SLOVO NOVÉHO ŘEDITELE BIS

Plk. Ing. Michal Koudelka:

Prioritou je ochrana našeho státu a jeho občanů před nebezpečím teroristických útoků