Přejít na obsah

Kontrola a dohled

Vnější kontrola

Základ právní úpravy kontroly zpravodajských služeb je obsažen v zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Tento zákon stanoví, že činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády a Parlamentu.

Zákon nestanoví konkrétní rozsah ani způsob provádění kontrolní činnosti vládou. Kontrolní činnost vlády vůči Bezpečnostní informační službě se však odvíjí od oprávnění vlády ukládat Službě úkoly v mezích její zákonné působnosti a hodnotit jejich plnění. Kontrolní činnost vlády vůči Službě rovněž úzce souvisí s tím, že vláda odpovídá za činnost Bezpečnostní informační služby, koordinuje ji a jmenuje a odvolává jejího ředitele. Kontrolní činnost vlády se zaměřuje na všechny oblasti činnosti Služby. Exekutivní kontrola BIS je například zaměřena na kontrolu rozpočtu BIS jako samostatné organizační složky státu a posuzování, zda vynakládané prostředky slouží a jsou-li nezbytné k plnění zadaných úkolů. Vláda též schvaluje a sleduje dodržování Statutu BIS a je supervizorem z pohledu dodržování zákonnosti zpravodajských aktivit.

Podle zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, vykonává kontrolu činnosti Služby Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby). Konkrétní rozsah oprávnění tohoto kontrolního orgánu je uveden v zákoně.

Příklady dalších „vnějších“ kontrolních mechanismů vůči Službě:

Kontrola soudní

Soudní kontrola směřuje především ke kontrole použití zpravodajské techniky (povolování jejího použití - předseda senátu vrchního soudu příslušného podle sídla BIS). Soudce je oprávněn požadovat od BIS informace k posouzení, zda důvody pro používání zpravodajské techniky trvají.

Kontrola NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje plnění úkolů hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů.

Kontrola veřejností

Veřejnost nemá žádná specifická kontrolní oprávnění. Přesto však je tento způsob kontroly důležitým prvkem obecné kontroly činnosti BIS. Veřejnost kontroluje činnost Služby většinou zprostředkovaně – prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, nebo přes internetové stránky Služby. Na nich jsou volně přístupné např. výroční zprávy či různá aktuální sdělení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace