Přejít na obsah

Znak služby, služební přísaha a průkaz

Znak Bezpečnostní informační služby tvoří velký státní symbol umístěný na hrudi orlice vyjadřující bystrost, ostražitost, rychlost, houževnatost a respekt. Orlici doplňuje latinské heslo „Audi, vide, tace“, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet. Velký státní znak dává na vědomí, že příslušník BIS je ve státních službách. Ve služební přísaze, která je společná pro všechny členy bezpečnostních sborů ČR, příslušník BIS slibuje, že nezneužije svého postavení, neohrozí dobrou pověst sboru a při ochraně zájmů republiky nebude váhat nasadit život. Služební průkaz je karta o rozměrech 5,4×8,6 cm. Na přední straně jsou mj. umístěny: fotografie držitele, název služby, evidenční číslo průkazu a čtvercová holografická nálepka. Na zadní straně je jméno příslušníka.

Znak BIS

Znak BIS Znak BIS vznikal vletech 1991– 1992, kdy bylo zřejmé, že rodící se zpravodajské službě je třeba dát do vínku i vhodnou symboliku. Světlo světa spatřil v atelieru výtvarníka Jana Glozara, tehdy jako odznak Federální bezpečnostní informační služby. Podkladem pro jeho ztvárnění byla formulace několika základních požadavků: naznačení formy a metody práce, vyjádření státnosti, houževnatosti, bystrosti, ostražitosti, rychlosti a respektu.

Logo BIS Obraz znaku tvoří velký státní symbol umístěný na hrudi orlice, částečně překrytý jejím křídlem. V horní části je umístěn nápis „Audi, vide, tace“, v dolní části nápis „BIS“. Orlice vyjadřuje bystrost, ostražitost, houževnatost, rychlost a respekt, který ptačí říše bere na vědomí. Orlici doplňuje zmíněné latinské heslo, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce. Velký státní znak konstatuje, že příslušník BIS je ve státních službách a jeho povinností je chránit státní zájmy. Poloha na hrudi (srdci) orlice symbolizuje nadřazení státních zájmů nad zájmy osobní. Částečné překrytí státního znaku křídlem vyjadřuje ochranu státnosti a ve spojení s obrazem orlice naznačuje, že za každým pokusem o narušení ochrany bude následovat postih.

Služební přísaha

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Služební průkaz

Služební průkazTisk přední strany je proveden v zelené a modré barvě s ponecháním 4 bílých obdélníkových polí, a to pro nápis „Bezpečnostní informační služba“, fotografii příslušníka Bezpečnostní informační služby, evidenční číslo služebního průkazu a datum jeho vydání. V pravém dolním rohu přední strany je uvedeno označení funkce ředitele Bezpečnostní informační služby a jeho vlastnoruční podpis. Při pohledu z vhodně zvoleného úhlu se v horní a dolní části přední strany průkazu objeví, horizontálně za sebou nápisy BIS BIS BIS. Uprostřed přední strany je nalepena čtvercová holografická samolepka. Z každého ze čtyř rohů samolepky vystupují písmena BIS a v jejím středu – dle zorného úhlu pohledu – naleznete mezi miniaturními nápisy Česká republika buď obrysy mapy ČR, nebo státní symbol s dvojicí lvů a s dvojicí orlic. Celá přední strana je pokryta průhlednou holografickou laminační fólií s opakujícími se zvlněnými velmi drobnými nápisy „Bezpečnostní informační služba“ z nichž jeden je ve spodní části proveden zřetelnými bílými písmeny.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje strojopisem psané jméno a příjmení příslušníka Bezpečnostní informační služby.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace