Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 12.9.2017

  1. a) K bodu 1. žádosti:

Rekapitulace rozpočtu - údaje (v Kč) k rozpočtu kapitoly státního rozpočtu BIS (kapitola 305) za roky 2014 až 2017 jsou následující:

 

Výdaje

2014

2015

2016

2017*)

rozpočet sválený celkem

1 152 677 750,00

1 207 324 000,00

1 499 664 000,00

1 652 946 000,00

      z toho výdaje na programy

105 500 000,00

105 000 000,00

250 000 000,00

298 000 000,00

rozpočet po změnách celkem

1 152 153 623,00

1 269 286 045,00

1 504 088 492,00

1 679 569 256,00

      z toho výdaje na programy

105 500 000,00

105 000 000,00

250 000 000,00

298 000 000,00

skutečnost celkem

1 174 065 656,54

1 207 680 789,51

1 426 427 407,28

723 047 799,55

      z toho výdaje na programy

121 469 731,02

109 714 532,81

213 524 652,41

47 677 667,04

 

Příjmy

2014

2015

2016

2017*)

 

rozpočet sválený

136 300 000,00

144 400 000,00

145 500 000,00

146 700 000,00

rozpočet po změnách

136 300 000,00

144 400 000,00

145 500 000,00

146 700 000,00

Skutečnost

148 123 484,02

156 658 768,91

162 196 625,04

113 141 633,67

 

*) údaje o rozpočtu po změnách a skutečnosti jsou k 22.8.2017.

  1. b) K bodu 4. žádosti:

Stížnosti: BIS ve stanoveném období (2011 - 1. srpna 2017) neobdržela žádné podání, které by bylo vyhodnoceno jako stížnost na jednání příslušníků nebo zaměstnanců BIS. 

Trestní oznámení: K tomuto bodu je třeba v prvé řadě upozornit, že pověřený orgán BIS je podle § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, policejním orgánem výhradně v trestním řízení
o trestných činech příslušníků BIS, nikoliv zaměstnanců. Z tohoto důvodu ve stanoveném období neřešil žádná trestní oznámení na zaměstnance BIS.

Počet trestních oznámení na příslušníky BIS byl v jednotlivých letech následující:

2011 - 5 trestních oznámení,

2012 - 11 trestních oznámení,

2013 - žádné trestní oznámení,

2014 - 3 trestní oznámení,

2015 - 5 trestních oznámení,

2016 - 3 trestní oznámení,

2017 (do 1. srpna) - 2 trestní oznámení.

Údaji o tom, kolik trestních oznámení skončilo trestním stíháním, BIS nedisponuje. Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky BIS podle § 164 odst. 4 trestního řádu koná státní zástupce, v jehož kompetenci je též vydání usnesení o zahájení trestního stíhání. Nejde tedy o informaci v působnosti BIS ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

  1. c) K bodu 6. žádosti:

Od roku 2011 do 1. 8. 2017 nebyla BIS vyplacena náhrada škody podle § 17 zákona
č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů. BIS
v daném období nevedla ani žádný soudní spor v této věci.

  1. d) K bodu 9. žádosti:

BIS není zřizovatelem žádné jiné organizační složky ani jiné organizace ani v rámci její kapitoly není zřízena jiná podřízená organizační složka nebo organizace ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

  1. e) K bodu 10:

V rámci výdajů kapitoly státního rozpočtu BIS (kapitola 305) nebyly od roku 2011 do současnosti uskutečněny žádné investice s finanční spoluúčastí.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace