Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 20.3.2019

Dne 13. března obdržela Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“) dotaz, jaký je v současné době postup při vyřizování žádostí o mimosoudní vyrovnání v případě tvrzené újmy vzniklé z nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu služebního funkcionáře, a dále jak jsou aplikovány některé základní zásady činnosti správních orgánů  (konkrétně zásady uvedené v § 2 odst. 4, § 3 a § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Ačkoliv žádost nesplňuje základní formální náležitosti stanovené § 14 odst. 2 zákona
č. 106/1999 Sb., žádost jsem podle obsahu vyhodnotil jako žádost o informace podle tohoto zákona, a k požadovaným informacím sděluji, že v současné době u BIS není žádné takové řízení vedeno, a ani v době nedávno minulé BIS žádný takový nárok věcně neřešila.

Z povahy věci tedy nelze odpovědět na otázku, jak BIS v těchto případech „v současné době postupuje“, případně jak aplikuje jednotlivé procesní instituty.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace