Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 7.8.2023

Na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla Bezpečnostní informační služba žadatelům následující informace:

Informace č. 1) K žádosti o sdělení počtu případů a sumy zaplacené BIS v jednotlivých kalendářních letech 2014 až 2018 jako náhradu škody z titulu vydání nezákonného rozhodnutí  nebo jako pokutu a obdobnou sankci, a k navazujícímu dotazu na počet osob, vůči kterým byl uplatněn regres, a vyčíslení takto uplatněné sumy v jednotlivých kalendářních letech 2014 až 2018, BIS sdělila, že jediným případem v uvedeném časovém období byl jeden případ v kategorii „pokuty a obdobné sankce“, a to v roce 2017 a ve výší 544 Kč. Ve stejné částce byl uplatněn regres vůči jedné osobě.

(Pozn.: Informace byla poskytnuta v tabulce zaslané tazatelem)

Informace č. 2) K Vaší žádosti sděluji k příjmu ředitele BIS za období kalendářního roku 2018 následující skutečnosti:

 • Hrubý služební příjem: 1 689 014 Kč.
 • Kázeňské odměny udělené podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb.,
  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 405 000 Kč.
 • Počet odpracovaných měsíců: 12.
 • Další funkční požitky: Ředitel BIS je podle § 135 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
  oprávněn k výkonu služebního místa nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici za účelem zajištění okamžité dosažitelnosti užívat služební vozidlo a jednu účastnickou telefonní stanici.

Informace č. 3) Ve vztahu k informaci týkající se „nejvyššího představitele instituce“, tedy ředitele BIS, sděluji za období kalendářního roku 2022 následující skutečnosti:

 • Hrubý služební příjem: 1 717 537 Kč.
 • Kázeňské odměny udělené podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb.,
  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: 260 000 Kč.
 • Další funkční požitky: Ředitel BIS je podle § 135 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
  oprávněn k výkonu služebního místa nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici za účelem zajištění okamžité dosažitelnosti užívat služební vozidlo a jednu účastnickou telefonní stanici.
 • Počet odpracovaných měsíců za rok 2022: 10,5.

V době od 1. ledna 2022 do 14. února 2022 nebylo služební místo ředitele BIS obsazeno.

Informace č. 4) Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v Bezpečnostní informační službě jsou v celkovém počtu služebních funkcionářů dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, ženy zastoupeny 17%, muži 83%.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace