Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 15.11.2017

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste požádala Bezpečnostní informační službu o poskytnutí následujících informací:

Přehled veškerých pravomocných rozhodnutí v trestních věcech, týkajících se příslušníků Bezpečnostní informační služby v období let 2012 - 2016 , zejména:

  • jakým způsobem byla daná věc vyřešena (odložení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení věci, podmíněné odložení návrhu na potrestání, vydání odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu/schválení dohody o vině a trestu, vydání zprošťujícího rozsudku, podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání, jiné pravomocné rozhodnutí o nevině nebo vině osoby);

  • kdo pravomocně rozhodoval (BIS, jiný orgán, státní zástupce, soud).

Poskytujeme jen ty informace, které se týkají úkonů provedených pověřeným orgánem Bezpečnostní informační služby jakožto orgánem policejním. Co se týče úkonů provedených jinými orgány činnými v trestním řízení v jejich působnosti, byla Vaše žádost rovněž odložena podle § 14 odst. 5 písm. c).

Poskytovaná informace je zpracovaná do přiložené tabulky.

2012

2 případy odloženy podle § 159a odst. 5 trestního řádu.

1 případ odložen podle § 159a odst. 2 trestního řádu.

1 případ odložen podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

2013

8 případů odloženo podle § 159a odst. 2 trestního řádu.

6 případů odloženo podle § 159a odst. 1 věty první trestního řádu.

1 případ v části odložen podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

1 případ odevzdán podle § 159a odst. 1 písm. b) trestního řádu.

2014

8 případů odloženo podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

7 případů odloženo podle § 159a odst. 2 trestního řádu.

1 případ ukončen podle § 158 odst. 1 trestního řádu.

2015

2 případy odloženy podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

4 případy ukončeny podle § 158 odst. 1 trestního řádu.

2 případy odloženy podle § 159a odst. 2 trestního řádu.

2016

4 případy odloženy podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

1 případ odložen podle § 159a odst. 5 trestního řádu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace