Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 23.10.2020

Na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla Bezpečnostní informační služba žadateli odkaz na následující informace:

            Informace o zrušení příslušných stupňů utajení utajovaných informací lze nalézt v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Pod tímto číslem byl zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů, kde jej lze vyhledat a získat. Konkrétně se jedná o ustanovení § 2 písm. a) a f) - vymezení utajované informace a jejího původce a ustanovení § 22, který řeší vyznačení, změnu a zrušení stupně utajení na utajované informaci. Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra ČR je obsažen v příloze č. 8 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.

Citovaný zákon a nařízení vlády se nachází v elektronické podobě na těchto webových stránkách:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=412/2005&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=522/2005&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace