Přejít na obsah

Zveřejnění informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 6.3.2018

  1. a) K bodu 1. žádosti:

Rozpočet Bezpečnostní informační služby na rok 2018 je dán zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. Tímto zákonem byly Bezpečnostní informační službě jako jedné z kapitol státního rozpočtu stanoveny ukazatele „Příjmy celkem“ ve výši 150 000 000 Kč a „Výdaje celkem“ ve výši 2 007 591 597 Kč. Jako průřezový ukazatel je stanoven jediný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ ve výši 426 000 000 Kč, který zároveň představuje kapitálové výdaje, tj. výdaje investičního charakteru.

Z hlediska odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů) jsou veškeré výdaje Bezpečnostní informační služby zatříděny do paragrafu 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek.

Do výdajů Bezpečnostní informační služby nejsou zapojeny prostředky z fondů EU nebo podobných finančních mechanismů.

 

  1. b) K bodu 5. žádosti:

BIS není zřizovatelem žádné jiné organizační složky ani jiného subjektu.

  1. c) K bodu 6. žádosti:

BIS v daném období nevydala žádné publikace.

  1. d) K bodu 7. žádosti:

BIS nepožaduje u orgánů veřejné zprávy a samosprávy žádné formuláře.

Pokud jde o požadované výroční zprávy za roky 2016 a 2017, sděluji, že konečná verze zprávy je vydávána vždy v následujícím kalendářním roce až po schválení utajované zprávy o činnosti BIS vládou České republiky. K tomu u zprávy za rok 2017 dosud nedošlo, výroční zpráva za rok 2017 proto dosud nebyla vydána.

Výroční zpráva za rok 2016 je přílohou tohoto rozhodnutí. 

  1. e) K bodu 9. žádosti:

BIS k 1. 1. 2018 nespolupracovala externě s žádným z uvedených subjektů.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace