Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2023

Publikováno: 21.3.2024

Odbor legislativně právní v roce 2023 v rámci činnosti jménem Bezpečnostní informační služby vyřídil 16 žádostí o informace níže uvedeným způsobem:

  • ve třech případech byla informace poskytnuta,
  • ve dvou případech byla informace poskytnuta částečně a ve zbytku bylo  rozhodnuto  o odložení žádosti,
  • ve třech případech byla žádost rozhodnutím odmítnuta,
  • v sedmi případech byla žádost po marném uplynutí zákonné lhůty pro doplnění žádosti odložena,
  • v jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a ve zbytku

bylo vydáno sdělení o částečném odložení žádosti.

      V roce 2023 nám nejsou známy žádné údaje o odvoláních či souvisejících rozsudcích a nedisponujeme ani žádnými jinými údaji podle § 18 odst. 1 písm. c) až f) cit. zákona.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace