Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019

Publikováno: 18.2.2020

V roce 2019 vyřídil odbor legislativně právní dvanáct podaných žádostí o poskytnutí informace podle uvedeného zákona, a to následujícím způsobem:

  • čtyřem žádostem bylo vyhověno (tj. požadované informace byly poskytnuty),
  • šest žádostí bylo rozhodnutím odmítnuto,
  • na základě jedné žádosti byly informace poskytnuty v částečném rozsahu a ve zbytku byla žádost odmítnuta,
  • jedna žádost byla odložena, protože se požadované informace nevztahovaly k působnosti Bezpečnostní informační služby (§ 14 odst. 5 písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb.).

Odvolání bylo podáno proti třem rozhodnutím o odmítnutí žádosti.

Neevidujeme žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle uvedeného zákona.

Není nám nic známo o poskytnutých výhradních licencích, OLP nevyřizoval žádné stížnosti podané podle § 16a uvedeného zákona a za rok 2018 nemá ani žádné další informace k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace