Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Publikováno: 15.2.2018

Odbor legislativně právní vyřídil v roce 2017 šest podaných žádostí o poskytnutí informace podle uvedeného zákona, a to následujícím způsobem:

  • dvě žádosti byly rozhodnutím odmítnuty,
  • na základě jedné žádosti byly informace poskytnuty v částečném rozsahu a ve zbytku byla žádost odmítnuta.
  • na základě jedné žádosti byly informace poskytnuty v částečném rozsahu a ve zbytku byla žádost odložena podle § 14 odst. 4 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (požadované informace se nevztahovaly k působnosti BIS).
  • na základě jedné žádostí bylo žadateli sděleno, že jím požadovaná informace neexistuje.
  • V jednom případě byl žadatel vyzván podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. k upřesnění žádosti, po marném uplynutí zákonné lhůty byla žádost odložena.

Proti žádnému z rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo podáno odvolání.

Zdejší odbor neeviduje žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ani jiné údaje o soudních řízeních o právech a povinnostech podle uvedeného zákona.

Zdejšímu odboru není nic známo o poskytnutých výhradních licencích, OLP nevyřizoval žádné stížnosti podané podle § 16a uvedeného zákona a za rok 2017 nemá ani žádné další informace k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace