Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

Publikováno: 9.2.2006

§ 18 uvedeného zákona ukládá v odstavci 1 povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje:

a. počet podaných žádostí o informace – 61

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

d. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – žádné takové řízení neproběhlo

e. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 49 šetření ve věcech stížností a oznámení

Doplňující komentář k bodu e) :

Jde o šetření, prováděná dle dosud platné vyhlášky č. 150/1958 Úl. o vyřizování stížností, oznámení a podnětu pracujících

1Vyhláška pozbyla účinnosti posledním dnem roku 2005.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace