Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004

Publikováno: 24.2.2005

§18 ukládá v odstavci 1 zveřejnit následující údaje.

a. počet podaných žádostí o informace: 51

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné takové řízení neproběhlo

e. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 69 šetření ve věcech stížností a oznámení

(1)Jde o šetření prováděná dle dosud platné vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Z toho vyplývá, že jde o různé podněty a podání jak příslušníků BIS, tak i osob a institucí stojících mimo BIS. Z celkového počtu 69 podání připadá 55 (79,7%) na oznámení a 14 (20,3%) na stížnosti. Ve třech případech stížností nebyla BIS příslušným orgánem a stížnosti byly postoupeny příslušnému orgánu. V jednom případě byla stížnost vyhodnocena jako oprávněná a stěžovatel byl vyrozuměn v souladu s platnými právními předpisy.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace