Přejít na obsah

Zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002

Publikováno: 28.2.2003

§ 18 uvedeného zákona ukládá v odstavci 1 povinnému subjektu zveřejnit vždy za uplynulý rok zprávu obsahující následující údaje

a. počet podaných žádostí o informace – 116

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

d. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – žádné takové řízení neproběhlo

e. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 79 šetření ve věcech stížností a oznámení

(1) Jde o šetření, prováděná dle dosud platné vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětu pracujících. Z toho vyplývá, že jde o ruzné podněty a podání jak příslušníku BIS, tak i osob a institucí stojících mimo BIS. Z celkového počtu 79 podání připadá 65 (82,3 %) na oznámení a 14 (17,7 %) na stížnosti. Do této kategorie spadá i určitý počet podání osob, které vykazují známky duševní poruchy, resp. v průběhu šetření je zjištěno, že taková porucha či choroba je u dané osoby přímo diagnostikována příslušným zdravotnickým zařízením.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace