Studentské stáže

Po úspěšném prvním ročníku studentské stáže Bezpečnostní informační služba vyhlašuje možnost přihlásit se do druhého ročníku stáže pro studenty vysokých škol, kteří mají zájem o některou z nabízených oblastí. 

Stáž proběhne v termínu 19.4. – 27.4.2018.

Leták ke stažení najdete zde. 

Pro přihlášení a případné dotazy využijte e-mailovou adresu: staze@bis.cz

Základní informace

Stáž bude probíhat ve všední dny (19.4. – 27.4.2018), každý den od 8:00 do 17:00 hod. v prostorách Bezpečnostní informační služby v Praze. Přesná lokace bude upřesněna pouze vybraným kandidátům.

 • získáte výjimečnou zkušenost stáže v reálném prostředí prestižní zpravodajské služby
 • budete se věnovat odborné - praktické činnosti ve Vámi zvolené oblasti (významné ekonomické zájmy, kybernetická bezpečnost, informační technologie nebo právo)
 • odbornou práci budete vykonávat pod vedením expertů BIS na zvolené téma a na závěr obdržíte na svou činnost zpětnou vazbu
 • získáte přehled o aktuálních bezpečnostních hrozbách a setkáte se zástupci vedení BIS
 • závěrem získáte certifikát o absolvování studentské stáže
 • nebudete potřebovat žádné pomůcky, vše potřebné budete mít k dispozici (zajištěno bude po celou dobu stáže občerstvení a případné přejezdy)
 • v případě potřeby je třeba zajistit si vlastní ubytování v Praze v období stáže

Téma stáže

V rámci stáže nabízíme čtyři oblasti, ve kterých se můžete dále profilovat. Každá oblast má stanovené téma, na které zpracujete esej jako podmínku pro přihlášení. Tomuto tématu se následovně budete hlouběji věnovat i během stáže v BIS. Po předchozí domluvě bude možná i změna tématu.

Významné ekonomické zájmy

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

 • Bezpečnostní rizika spjatá s přímými zahraničními investicemi ze zemí mimo EU vs. jejich ekonomický přínos.
 • Příběh fotovoltaických elektráren v ČR - může ekonom, ekolog a bezpečnostní expert najít společný pohled?
 • Může/má stát prosazovat své energeticko-bezpečnostní zájmy v soukromé části energetického sektoru? Jakým způsobem?

Kybernetická bezpečnost

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

 • Přehled možností a způsobů kompromitace tzv. air-gapped informačních systémů, možností exfiltrace dat z těchto systémů a popište je, včetně jejich výhod, nevýhod a přidejte své osobní hodnocení jejich praktického využití.
 • Vyberte státní/státem podporovanou kyberšpionážní kampaň a zpracujte ucelenou analýzu/studii působení této kampaně se zaměřením na její působení v Evropě.
 • Rizika elektronizace státní správy, včetně rizik elektronických voleb.
 • Kyberterorismus, nebo pouze využívání internetu teroristy?
 • Vztah ochrany soukromí a osobních údajů uživatelů elektronických zařízení a národní bezpečnosti.

Právo

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.

 • Má/Nemá mít zpravodajská služba výkonné pravomoci?
 • Požadavky správních soudů na kvalitu informací zpravodajských služeb ve vazbě na ochranu jejich zdroje.

Informační technologie

Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou práci v požadovaném rozsahu.

 • Porovnejte vhodnost nasazení platformy mobilních operačních systémů iOS a Android v korporátním prostředí s doménami s různou úrovní informační bezpečnosti. Popište rozdíly v politice implementace těchto operačních systémů, jejich distribuce a bezpečnosti. Zaměřte se na uživatelskou přívětivost, možnosti zabezpečení dat a možnosti centrální správy těchto platforem.
 • Definujte mechanismy optimalizace zdrojového kódu a vyhledávání zranitelností (např. SQL Injection, buffer overflow, atd.) specificky pro webovou aplikaci (programovány v ASP.NET, C# - Visual Studio) pro různé webové prohlížeče – EDGE, Internet Explorer, Opera, Vivaldi atd.
 • Zpracujte projektový záměr (Chartu projektu ve smyslu metodiky Prince 2) pro projekt s následujícím zadáním. Zadání: Cílem projektu je zajištění řízení kontroly vstupu fyzických osob do specifického objektu. Každá osoba bude vybavena kartou s bezkontaktním čipem a pro základní strategii odsouhlasení průchodu turniketem bude použito technologie face recognition. Při problému bude k dispozici ruční odbavení. Systém musí vyřešit průchod 1 osoby za 10 vteřin, implementace musí proběhnout do 4 měsíců. Celkový objem osob je do 1 000. Projekt řeší i pořízení etalonových biometrických dat.
 • Navrhněte scénáře možného využití (use case) biometrického rozpoznávání osob (obličej) při řešení úloh zpravodajské služby (viz zákon č. 153/1994 Sb., §5, zákon č. 154/1994 Sb., hlava druhá).
 • Navrhněte scénáře možného využití (use case) Internet of Things při řešení úloh zpravodajské služby (viz zákon č. 153/1994 Sb., §5, zákon č. 154/1994 Sb., hlava druhá).
 • Definujte principy a zásady problematiky extrakce entit z nestrukturovaných dat, produktové portfolio na trhu v ČR a metriky posuzování jejich kvality.

Co udělat pro přihlášení

Bezpečnostní informační služba Vám nabízí možnost studentské stáže v případě, že:

 • jste studentem alespoň 3. ročníku bakalářského nebo libovolného ročníku navazujícího magisterského programu
 • máte české státní občanství
 • jste trestně bezúhonní
 • máte zájem o některou z nabízených oblastí

V případě, že splňujete základní požadavky a máte zájem ucházet se o studentskou stáž v BIS, pošlete do 14. 1. 2018 následující dokumenty na e-mail staze@bis.cz:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis v maximálním rozsahu 3600 znaků se zaměřením na důvod, proč se ucházíte o stáž u BIS
 • odbornou esej v rozsahu ideálně 3 strany (maximálně 5400 znaků) na některé z nabízených témat

Na základě vyhodnocení zaslaných dokumentů vybereme uchazeče, jež budeme informovat o dalším postupu.

Více informací naleznete na webových stránce kariéra nebo nás kontaktujte na e-mailu staze@bis.cz.

Jak proběhl první ročník

Devět studentů je na historicky první stáži u BIS Poprvé v historii Bezpečnostní informační služby se na její půdě uskutečňuje odborná stáž pro vysokoškoláky. Od 15. do 19. května 2017 se celkem devět studentů účastní speciálního programu určeného studentům vyšších ročníků vysokých škol. "Jsem...

více

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace