Přejít na obsah

Vláda navrhla významné posílení bezpečnosti České republiky

Publikováno: 27.6.2018

Praha, 25. 6. 2018: Vláda České republiky projednala a schválila novely několika zákonů (zákona o zpravodajských službách, zákona o Bezpečnostní informační službě a zákona o Vojenském zpravodajství), které předložila společně s premiérem Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle ředitele BIS Michala Koudelky se jedná o významný krok k posílení bezpečnosti ČR.

Předkládaná novela má mimo jiné umožnit získat oprávnění zpravodajským službám dostávat údaje od bank, které jsou chráněny bankovním tajemstvím, a to tak, že jim umožní žádat o tyto informace prostřednictvím subjektu, který má sám oprávnění takové informace získávat. V tomto případě by tím subjektem byla Česká národní banka. „V žádném případě se nejedná o žádné nové prolamování bankovního tajemství nad rámec současné legislativy,“ upozorňuje Michal Koudelka s tím, že i nadále je ke každé žádosti nutný souhlas soudu.

Vládní novela také přináší sjednocení legislativy v oblasti použití zpravodajské techniky. Zpravodajské služby by ji nově mohly využívat po dobu čtyř měsíců stejně jako Policie ČR. Zatím to je o měsíc méně. „Tato novela byla schválena vládou a předložena poslanecké sněmovně už v minulém volebním období, takže jde o sjednocení, které bylo připraveno už dříve,“ konstatuje ředitel BIS.

Ve vztahu k orgánům veřejné správy doplňuje novela do zákona povinnost bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti zpravodajské služby o poskytnutí informací uchovávaných těmito orgány v souvislosti s plněním jejich úkolů. Novela tím zvyšuje evidenční ochranu příslušníků zpravodajských služeb.

Dalším návrhem zvyšujícím bezpečnost státu bude možnost vytvořit pravidelně aktualizovanou referenční databázi digitálních podob osob. Moderní způsob softwarového vyhledávání umožní rozpoznávání pouze obličejů bez přiřazené identity. Osobní údaje budou přiřazeny až při shodě se zájmovou osobou. „Tento nástroj tedy není žádným velkým bratrem a stejně jako všechny nyní vládou schválené novely významně posílí bezpečnost České republiky,“ uzavírá ředitel BIS Michal Koudelka.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace