Přejít na obsah

Úvodní slovo ředitele BIS k výroční zprávě za rok 2022

Právě otevíráte další veřejnou výroční zprávu o činnosti Bezpečnostní informační služby, tentokrát za rok 2022. Ohlížíme se za rokem, který se zapsal tragickým písmem do světové historie. 24. února 2022 napadla Ruská federace Ukrajinu a zahájila největší válečný konflikt v Evropě od konce 2. světové války. Brutální a ničím nevyprovokovaná agrese zcela přepsala bezpečnostní situaci zejména na starém kontinentě a zásadním způsobem změnila pohled na Rusko. Rizika, na která upozorňovala už před několika lety BIS i velká část zpravodajských služeb demokratických zemí, se potvrdila. Dnes už nikdo nepochybuje, že naše varování měla svá opodstatnění a nebyla rozhodně přehnaná.

Úvodní slovo ředitele BIS k výroční zprávě za rok 2022

Publikováno: 26.10.2023

Konflikt na Ukrajině se pochopitelně promítl také do života v České republice. Válka akcelerovala ekonomické problémy, prudce zdražily energie a pohonné hmoty, raketově vzrostla inflace a v části společnosti se začaly projevovat určité radikalizační tendence. Negativní dopady na společnost alespoň částečně kompenzovaly zásadní změny v bezpečnostní oblasti. Došlo k další výrazné redukci dříve tak přebujelé diplomatické mise Ruské federace v naší zemi, odejít musely desítky ruských diplomatů a zaměstnanců ruských konzulátů v Karlových Varech a v Brně, mezi nimiž samozřejmě byly i osoby s vazbou na ruské zpravodajské služby, a zcela se změnil pohled politické reprezentace na zabezpečení a obranyschopnost České republiky. Postupně dochází k razantnímu navyšování rozpočtu na obranu i k významným změnám ve strategických dokumentech týkajících se bezpečnosti České republiky.

Naše země se stala jedním z nejvýznamnějších a nejaktivnějších podporovatelů bránící se Ukrajiny, do pomoci se zapojil nejen stát, ale prostřednictvím řady projektů i soukromý sektor a především individuálně jednotliví občané. To je něco, co mě osobně naplňuje obrovskou hrdostí.

Přestože se konflikt odehrává mnoho kilometrů od našich hranic, bezpečnostní konsekvence pochopitelně dopadají a hlavně budou dopadat i na naši zemi. Už nyní BIS aktivně zasahuje proti snahám o porušování embarga na vývoz zboží do Ruska, preventivně monitorujeme hrozby spojené s hrozícím nekontrolovaným šířením zbraní z místa konfliktu, nadále působíme proti aktivitám ruských zpravodajských služeb na našem území namířeným proti naší zemi. V souvislosti s válkou na Ukrajině také monitorujeme určitou postupnou radikalizaci části veřejnosti, která je silně ovlivňována působením ruské nepřátelské propagandy.

Válečný konflikt logicky zabírá velkou část bezpečnostní tématiky, ale zároveň nemůžeme polevit ani v dalších oblastech naší zákonné působnosti, stejně jako nemůžeme pustit ze zřetele aktivity zpravodajských služeb dalších zemí, kde dominuje stále silněji Čínská lidová republika.

Závěrem mi dovolte vyjádřit naději, že válka na Ukrajině brzy skončí a že svět, především Evropa, z ní vyjde poučený a posílený. Na následujících stránkách (odkaz) najdete jako vždy řadu informací popsaných v obecné rovině, ale jistě způsobem, který dává dostatečný vhled do práce BIS, do témat, kterým jsme se věnovali a o kterých jsme informovali naše zákonné adresáty.

Přeji Vám zdraví, bezpečí a vše dobré

                                                                                              brig.gen.,Ing.Michal Koudelka

            

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace