Přejít na obsah

Slovo ředitele BIS k veřejné Výroční zprávě za rok 2017

Bezpečnostní informační služba opět předkládá veřejnosti veřejnou výroční zprávu o činnosti tentokrát za rok 2017. Jsem rád, že mohu použít slovo opět, protože je to již zavedená tradice, a to přesto, že se jedná o dokument, jehož vznik a zveřejnění BIS neukládá žádný zákon ani nařízení.

Publikováno: 3.12.2018

Bezpečnostní informační služba Vám opět předkládá veřejnou výroční zprávu o činnosti, tentokrát za rok 2017. Jsem rád, že mohu použít slovo opět, protože je to již zavedená tradice, a to přesto, že se jedná o dokument, jehož vznik a zveřejnění BIS neukládá žádný zákon ani nařízení.

V letošním roce vydáváme výroční zprávu o několik týdnů později, než bylo v předchozích letech zvykem. Nejsou za tím žádné politické tlaky, žádné diskuse o obsahu, ale pouze a jenom technická omezení, která nám nedovolila uveřejnit zprávu dříve. Šlo o to, že v provizorních prostorech, ve kterých jednala v předchozích měsících vláda, nebylo možné utajovanou verzi výroční zprávy projednat. Jak jistě víte, tak veřejná výroční zpráva je dokument, který je neutajovanou, stručnější a obecnější verzí zprávy utajované. Bez jejího řádného projednání vládou a stálou sněmovní komisí pro kontrolu BIS by tedy nebylo korektní její veřejnou podobu vydat.

Činnost BIS je utajovaná stejně, jako je tomu u všech zpravodajských služeb světa. Výsledky naší práce jsou určeny zákonem vymezeným adresátům, mezi které patří např. prezident republiky, předseda vlády a ministři. Tito adresáti od BIS dostávají zprávy vycházející z naší vlastní činnosti nebo zprávy, které reagují na zadané požadavky a úkoly. Zákonní adresáti jsou tak těmi, kteří mají po celý rok podrobné informace o práci naší služby. Celoroční souhrn informací o naší činnosti pak obsahuje utajovaná výroční zpráva, která se ve většině kapitol odkazuje na dřívější podrobné zprávy.

Naproti tomu veřejná výroční zpráva popisuje naší práci obecně bez utajovaných údajů, ale i tak jsem přesvědčený, že nabízí velmi dobrý přehled o tom, čím se BIS v roce 2017 zabývala, jaká témata byla v její činnosti prioritní a na jaká rizika upozorňovala zákonné adresáty. Jedná se o dokument, který je součástí naší snahy o co nejotevřenější komunikaci s veřejností při všech zákonných omezeních, která se na informace o naší činnosti vztahují.

Zároveň vnímám veřejnou výroční zprávu společně s webovými stránkami a dalšími komunikačními nástroji jako edukativní prostředky, které přehledným způsobem popisují, čemu se BIS věnuje, jaké je její legislativní ukotvení a jak široký je rozsah její činnosti. Každý občan České republiky by měl vědět, k čemu naše tajné služby slouží a jak důležitá pro bezpečnost státu je jejich existence.

Věřím, že Vás obsah veřejné výroční zprávy zaujme a rozšíří vaše povědomí o práci Bezpečnostní informační služby.

 

                                                    plk. Ing. Michal Koudelka

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace