Přejít na obsah

Slovo ředitele BIS k veřejné Výroční zprávě o činnosti za rok 2020

Jsem velmi rád, že Vám mohu představit veřejnou výroční zprávu o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2020. Celá naše země má za sebou jedno z nejnáročnější období v novodobých dějinách. Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil neskonalý obdiv a poděkování všem zdravotníkům, záchranářům a dalším lidem, kteří v tzv. první linii bojovali s pandemií covid.

Slovo ředitele BIS k veřejné Výroční zprávě o činnosti za rok 2020

Publikováno: 23.11.2021

         Pandemie a její důsledky se nevyhnuly ani zpravodajským službám. Na jedné straně došlo k významnému poklesu téměř ve všech aspektech hrozeb, kterým se služba věnuje. Na straně druhé byla zejména z důvodu nejrůznějších opatření značně narušena i naše každodenní práce. Rád bych proto poděkoval i všem svým kolegům, kteří v nelehkých podmínkách dokázali plnohodnotně odvádět práci pro zajištění bezpečnosti České republiky. Přes všechna omezení se BIS podařilo i v roce 2020 dosáhnout řady úspěchů nejen v boji s působením cizích zpravodajských služeb, ale také v oblasti ochrany ekonomických zájmů státu a  v eliminaci hrozeb spojených s bojem proti terorismu.

     Veřejnou výroční zprávu za rok 2020 jsme se rozhodli pojmout trochu jiným stylem než v předchozích letech. Nejdeme cestou žádné revoluce, ale spíše evoluční snahou poskytnout všem zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti trochu jiný vhled do činnosti nejvýznamnější zpravodajské služby ČR, a také trochu zvýšit atraktivitu jejího provedení.  

     Jako každý rok i letos očekávám diskuse o tom, zda mají zpravodajské služby takovou veřejnou zprávu vydávat a dokonce se objevily ojedinělé hlasy, že tím dokonce vstupujeme na pole politiky. Chci jasně deklarovat, že veřejnou výroční zprávu považují především za materiál, který dává každému občanovi možnost získat, byť v obecné rovině, představu, čím se služba zabývá a tím se podílet částečně na kontrole naší činnosti. Předchůdce BIS se jmenoval Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a dodnes jsem přesvědčen, že tento název nejlépe vypovídal o našem poslání. Pokud tedy upozorňujeme na hrozby ohrožující demokratické, bezpečnostní a ekonomické základy této země, pak tak činíme v souladu s platnými zákony, které naší činnost definují, a rozhodně ani do budoucna nehodláme polevit v ochraně České republiky a jejích občanů.

                 Přeji všem pevné zdraví a zajímavé čtení

                                                                                              Plk. Ing. Michal Koudelka

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace