Přejít na obsah

Reakce na články Jaroslava Kmenty

Novinář Jaroslav Kmenta se na stránkách portálu Echo24.cz vrátil k textu, který uveřejnil v říjnu roku 2022 v měsíčníku Reportér. V něm obvinil ředitele BIS Michala Koudelku z toho, že měl nařídit nelegální odposlouchávání tří spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana. Mělo se tak dít v přesně vymezené době prostřednictvím odposlouchávacího zařízení známého jako Agáta. Tím nejzásadnějším tvrzením bylo, že vše proběhlo bez souhlasu soudu a tedy v rozporu se zákonem. Na text jsme dlouho nechtěli reagovat, protože se jedná o absurdní a smyšlené obvinění. Nakonec jsme se rozhodli využít texty Jaroslava Kmenty a osvětlit veřejnosti, jak BIS pracuje a postupuje.

Reakce na články Jaroslava Kmenty

Publikováno: 9.3.2023

Jaroslav Kmenta popisuje události a techniky, o kterých nemá dostatek informací, a tak se dopouští hrubých nepřesností a jasně nepravdivých tvrzení. Přesto, že Jaroslav Kmenta měl k dispozici jasné vysvětlení přímo od mluvčího BIS, v šíření nepravdivých informací dále pokračuje. Své tvrzení, že ředitel BIS nařídil nelegální odposlechy, navíc uveřejňuje přesto, že je mu známo jednoznačné vyjádření Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která jasně konstatovala, že BIS se ničeho nezákonného nedopustila. 

Vždy, když chce BIS nasadit odposlech, musí mít souhlas předsedy senátu vrchního soudu v Praze. To je zásadní a nepřekročitelná podmínka při nasazení odposlechu prostřednictvím telefonního operátora, a to samé platí i pro použití jiných technických prostředků včetně tzv. Agáty. Vše je vždy řádně odůvodněno, předsedou senátu vrchního soudu schváleno a následně kontrolováno, ke všemu existuje dokumentace a konečně do celého procesu je zapojeno více na sobě nezávislých pracovišť služby jako další stupeň kontroly. 

Toto ovšem autor článku zjevně neví, a tak svá nepravdivá obvinění dokumentuje zcela mylnými popisy, jakou technikou měly být odposlechy prováděny apod. Mělo se údajně jednat o odposlouchávací zařízení Agáta. Je asi na místě veřejnosti vysvětlit, jak takové zařízení funguje. Je umístěno ve větším automobilu, a aby mohlo odposlouchávat konkrétní osobu, musí být dlouhodobě umístěno v blízkosti této osoby, tzn. v blízkosti bydliště, pracoviště apod. Představa, že cizí vozidla dlouhodobě a bez povšimnutí parkovala na druhém nádvoří Pražského hradu nebo před zámkem v Lánech, je spíše úsměvná. Nemůžeme zde sdělovat, zdali BIS zařízení Agáta vlastní či používá, nicméně v okamžiku, kdy p. Kmenta svá obvinění vyslovil, začala inspekce BIS jako vnitřní orgán šetřit, zda BIS nelegálně, bez jakýchkoliv úředních záznamů a povolení prováděla zařízením Agáta odposlech blízkých spolupracovníků prezidenta ČR. A výsledek tohoto šetření byl předložen poslancům Stálé sněmovní kontrolní komise, která jednoznačně konstatovala, že k žádnému porušení zákona nedošlo.

Jaroslav Kmenta bez důkazů očernil ředitele BIS i celou službu. BIS by přivítala, kdyby se za tyto pomluvy omluvil.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace