Přejít na obsah

Prohlášení ředitele BIS k 25. výročí vzniku BIS

Tento den, kdy si připomínáme vznik Bezpečnostní informační služby, bych rád vyjádřil poděkování stovkám důstojníků i občanských pracovníků, kteří tuto zpravodajskou službu vybudovali, rozvinuli její potenciál a měli a stále mají každý den odvahu znovu a znovu obětovat tolik pro bezpečnost České republiky.

Prohlášení ředitele BIS k 25. výročí vzniku BIS

Publikováno: 30.7.2019

Ohlížím se  proti proudu času a vidím všechny těžkosti, nezdary a hledání, ale také obrovské nasazení, entuziasmus a zasloužené úspěchy. Pády a po nich nové vzestupy provázely nelehké počátky budování zcela nové demokratické zpravodajské služby. Jsem naplněn pýchou a hrdostí na naší službu, která se dokázala prosadit navzdory obtížným podmínkám, ve kterých, zejména v prvních letech, musela prokazovat svůj zásadní význam pro bezpečnost státu. Zvládla to a dokázala vyrůst v silnou, sebevědomou a respektovanou instituci.

Chci v tento den také poděkovat některým zahraničním partnerským zpravodajským službám, které nám v nelehkých počátcích zásadním způsobem pomohly. Jsem velmi rád, že dnes, po 25 letech jim toto můžeme v mnoha oblastech oplácet. Vděčnost patří i kolegům z ostatních bezpečnostních a ozbrojených složek státu i mnohým dalším za jejich pomoc a profesionalitu při dlouholeté spolupráci s BIS.

Jestliže samotné budování a činnost nové zpravodajské služby bylo a je záležitostí odbornou a profesionální, získávání důvěry občanů se odehrává více v rovině emoční, a je tedy mimořádně náročné. Rád bych proto při příležitosti 25. výročí vzniku BIS připomenul hlavní rozdíl mezi zpravodajskou službou totalitního a demokratického státu. Zatímco v totalitním systému je zpravodajská služba nikým nekontrolovaným nástrojem vládnoucí garnitury proti vlastnímu obyvatelstvu, tak demokratická služba je apolitická, parlamentem a vládou kontrolovaná bezpečnostní složka, jejímž hlavním úkolem je chránit stát a jeho občany. A právě takovou službou BIS je.

Bezpečnostní informační služba se opírá při své činnosti o dvě zdánlivě samozřejmé veličiny.  O zákon, který definuje naše postavení a o pravdu, a to bez ohledu na to, zda někomu v danou chvíli vyhovuje či ne. A ať před nás bezpečnostní situace postaví v budoucnu sebesložitější úkoly, budeme se o ně opírat i nadále, navzdory jakýmkoliv případným tlakům. Vážím si toho, že stojím v čele právě takové služby, jejíž důstojníci naplňují slova filosofa Seneky, který řekl, že ten, kdo je statečný, je svobodný. 

V tento den chci také připomenout památku těch příslušníků BIS, kteří při plnění úkolů přišli o to nejcennější, o vlastní život. Nikdy na ně nezapomeneme. Poděkování však  patří i jejich současným kolegům, kteří jsou každý den připraveni, v souladu s přísahou, ke stejné oběti, aby pomohli udržet naší zemi i nadále mezi nejbezpečnějšími státy světa. Občané České republiky mohou být na svojí Bezpečnostní informační službu hrdí. 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace