Přejít na obsah

Odstartoval druhý ročník studentských stáží u BIS

Po velkém úspěchu historicky první studentské stáže u Bezpečnostní informační služby v loňském roce se letos koná další ročník. Devět studentů, kteří uspěli v náročném výběru, se bude věnovat tématům kybernetická bezpečnost, právo a ochrana významných ekonomických zájmů. Na závěr stáže její absolventi obdrží od BIS certifikát.

Publikováno: 14.5.2018

Společně s rostoucím významem zpravodajských služeb v boji s aktuálními bezpečnostními hrozbami, roste i zájem mladých lidí o informace k jejich činnosti a úkolům, ale také o možnosti zapojit se v budoucnu do služeb státu. „První ročník dalece předčil naše původní očekávání. Nejen v oblasti obrovského zájmu studentů, ale z pohledu přínosu pro obě strany,“ říká ředitel BIS Michal Koudelka. Podle jeho slov stáže ukázaly, že současná mladá generace má ve svých řadách mimořádně talentované lidi s nečekaně hlubokými etickými a morálními kvalitami. „Překvapilo nás, jak silný vztah většina studentů má ke své zemi, a jak jsou schopni uvažovat o své roli při ochraně hodnot, jakými jsou svoboda, demokracie a nezávislost,“dodává Michal Koudelka. Jeho slova potvrzuje i účastník prvního ročníku, jehož identitu nechceme prozrazovat. Podle jeho slov byl pro něj jedním z největších zážitků všudypřítomný pocit vlastenectví v tom nejlepším slova smyslu. „Překvapilo mě, jak většina důstojníků, se kterými jsme se setkali, dávala najevo svůj vztah k České republice. Nebyl v tom žádný patos nebo předstírání. Měli jsme pocit, že to k téhle službě prostě patří,“ vzpomíná Pavel.

Druhý ročník bude opět klást na jeho absolventy poměrně vysoké nároky. Vedle řady přednášek a praktických ukázek je čeká i celotýdenní plnění samostatných úkolů, které na závěr stáže odprezentují před vedením BIS. Jedno z témat, které budou studenti řešit, vychází z téměř reálného scénáře. Do České republiky má přijít vysoce riziková investice ze zahraničí. Studenti musí získat relevantní informace k investorovi, k jeho minulosti, strategii, k osobnostem, které zastupují jeho zájmy a navrhnout kritéria, podle kterých by měly být podobné investice posuzovány.

Přínosnost stáží pro obě strany potvrzují také personalisté BIS. Studenti podle nich získají unikátní zkušenost a velmi zajímavé znalosti a služba má šanci oslovit perspektivní odborníky hned na začátku jejich kariery.

Zájem o stáž byl stejně jako v loňském roce velký. Účast si nakonec zajistilo devět nejlepších studentů. Pokud budou stejně úspěšní jako jejich kolegové v roce 2017, tak se někteří z nich mohou do budoucna stát novými příslušníky Bezpečnostní informační služby. Z loňské stáže už do služby nastoupil jeden z účastníků a další čtyři jsou ve fázi přijímacího řízení. Personalisté pracují i s některými účastníky výběrových kol, kterým stáž jen těsně unikla. Celkem BIS oslovila padesát studentů, jejichž výsledky byly vynikající.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace