Přejít na obsah

Novela zákona č. 153 o zpravodajských službách ČR

Publikováno: 7.2.2002

Novela zákona č. 153 o zpravodajských službách ČR

Bezpečnostní informační služba odmítá sdělení časopisu TÝDEN č. 5/2002 z 28. 1. 2002 o využívání kompromitujících informací při získávání agentů a okolnostech, při kterých může příslušník BIS použít zbraň.

Pod titulkem „Pokus o vpád agentů do soukromí“ otiskl časopis TÝDEN č. 5 z 28. 1. 2002 materiál věnovaný vládnímu návrhu novely Zákona č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky. V jeho textu se mj. uvádí: „Každý máme nějaký ten hříšek. Pokud jej služba zjistí, může jej využít k tomu, aby vás naverbovala jako agenta – upozorňuje na jedno z nebezpečí plynoucích z vládou navrhovaného rozšíření pravomocí tajných služeb někdejší zpravodajec BIS. Stejné taktiky prý BIS využívala během bezpečnostních prověrek, kdy získala řadu spolupracovníků. Dotyční dostali na vybranou. Buď prověrkou neprojdou, protože mají určitý škraloup, nebo prověřeni budou, ale podepíší závazek.“ K tomu sdělujeme:

Uvedené obvinění je nepravdivé a BIS je důrazně a v plném rozsahu odmítá. Při získávání agentů – řečí zákona „osob pracujích ve prospěch BIS“ – ani při jakékoliv jiné činnosti, Bezpečnostní informační služba kompromitující informace a materiály nevyhledává, neshromažďuje a tedy ani nepoužívá. Zcela naopak – zmíněné praktiky, které ve značné míře charakterizovaly práci komunistické Státní bezpečnosti, považuje BIS za neetické, nezákonné, nepřijatelné a nepřípustné.

Za zavádějící a hrubě zkreslené je třeba označit i konstatování, kdy autor článku „Pokus o vpád agentů do soukromí“ v souvislosti s již zmíněnou vládní novelou zákona, píše: „Zpravodajci navíc získají další výhodu: budou moci nosit zbraň. A použít ji, pokud to podle jejich názoru bude situace vyžadovat. Z informační služby tak může časem vzniknout orgán suplující policii.“

Tedy:

Není pravda, že je to teprve novela zákona, která v případě BIS opravňuje její příslušníky držet a nosit služební střelnou zbraň, není pravda, že zpravodajský důstojník může použít svoji zbraň v případě, kdy to podle jeho názoru bude situace vyžadovat. A nehrozí ani riziko jakési proměny zpravodajské služby v policii. Oprávnění držet a nosit služební zbraň dává příslušníkům BIS Zákon č. 154 o Bezpečnostní informační službě ze dne 7. 7. 1994, který zřizuje BIS jako ozbrojenou zpravodajskou službu České republiky. A stejný zákon říká, že příslušníci BIS mohou služební zbraň použít pouze v případech nutné obrany nebo krajní nouze, jinými slovy tedy ve stejné situaci jako kterýkoliv jiný občan – v případě ohrožení života. Zákon o zpravodajských službách České republiky ze stejného dne a roku jako zákon č. 154 pak o BIS jednoznačně hovoří jako o instituci pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací. Ani jeden z těchto zákonů (hovoříme o tom na našich internetových stránkách v kapitolách „Oblasti působnosti, zaměření a spolupráce“ a „Poslání zásady a krédo“) neumožňuje BIS fungovat jako policie, nedává jí represivní pravomoc, nedovoluje jí zatýkat, vyšetřovat, policejně vyslýchat a obvinit.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace