Přejít na obsah

Koudelka pro Právo: BIS nechce přepisovat dějepis

Když jsem v roce 1992 nastupoval do zpravodajské služby, tak se už nejmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie. Dodnes mi občas přijde škoda, že se původní název nezachoval. Bezpečnostní informační služba již sice nemá v názvu ani slovo “ústava”, ani “demokracie”, ale to nic nemění na tom, že jejím primárním úkolem je ochrana jak ústavy, tak demokracie. BIS je zde pro to, aby chránila právní stát, bezpečnost, náš způsob života a svobody občanů České republiky.

Publikováno: 21.1.2019

Informace byly a jsou tím nejcennějším artiklem a stojí na počátku téměř všeho dění. Pokud nejsou kvalitní či jich je málo, hůře se člověk rozhoduje a reaguje, má horší přehled o situaci a nakonec prohrává. BIS poskytuje představitelům státu informace, analýzy a predikce vývoje tak, aby se mohli správně rozhodovat ve prospěch naší země a především jejích občanů. V posledních téměř třech desítkách let jsme poskytli tisíce informací týkajících se terorismu, extremismu a kontrašpionáže.

Bez nadsázky i BIS přispěla k tomu, že naše země je stabilní, demokratická a šestá nejbezpečnější na světě. V posledních letech vystoupil do popředí význam propagandy či takzvaných hybridních hrozeb. Ti, kteří je používají, se snaží pomocí dezinformací, propagandy, vytvářením kouřových clon ovlivňovat rozhodovací procesy v rámci státu a zpochybňovat právní stát a demokracii. Úkolem zpravodajských služeb je být v první linii boje proti hybridním hrozbám - musíme bránit destabilizaci, nedůvěře a apatii. 

Není proto divu, že zpravodajské služby se stávají jedním z důležitých terčů propagandy a překrucování faktů. Zpochybňování jejich erudice, integrity a schopností, a tím snížení důvěry v ně, je pro nepřátele důležité. V historii to není poprvé ani naposledy. BIS o tomto závažném tématu psala i ve své poslední veřejné výroční zprávě, protože rizika s tímto fenoménem spojená budou nadále narůstat. Klíčové je v této oblasti vzdělávání, protože jedině odolnost vůči dezinformacím a schopnost vlastního úsudku je zásadní pro zachování právního státu, demokracie a našeho způsobu života.

Typicky, v duchu výše uvedených vět, z výroční zprávy zarezonovala nejvíce poněkud nešťastně formulovaná poznámka pod čarou o výuce moderních dějin na českých školách. Poznámka, která vlastně neříká nic jiného, než to co dlouhodobě tvrdí nejenom učitelé, ale třeba i historici a co ukázal v roce 2016 výzkum České školní inspekce - moderní dějiny se podle něj neučí tolik, kolik by bylo zapotřebí a celá čtvrtina učitelů je nepovažuje za zásadní. Poznámka pod čarou byla dezinterpretována a tyto dezinterpretace si žijí svým životem.

Chci prohlásit zcela jasně a snad naposledy, aby to pochopili všichni: BIS nechce a nikdy nechtěla říkat, co se má a nemá učit na školách, nechce tvořit osnovy a přepisovat učebnice. Provádíme sběr informací, vytváříme kvalitní analýzy a upozorňujeme představitele státu na rizika z jakékoli oblasti našeho života.

Považujeme, ve shodě s velkou částí odborné veřejnosti, za stěžejní, aby mladí lidé opouštěli náš školní systém s mnohem širšími znalostmi moderních dějin včetně důležitých a mnohdy ne příliš známých souvislostí. Protože jen občan, který bude chápat naší historii ve všech souvislostech, bude schopen čelit stále většímu informačnímu chaosu a zvládne rozlišit dezinformace od reality.

Nemám radost z toho, že upozornění na jedno velmi významné riziko se stalo záminkou pro útok na BIS. Na stranu druhou jsem za debatu o výuce moderních dějin na našich školách vděčný a doufám, že nezapadne, což bude hlavně na učitelích. Právě učitelé jsou pro nás klíčem k budoucnosti, oni jsou těmi, kteří mohou připravit naše děti, aby se ve stále komplikovanějším světě neztratily.

Původní název naší služby je dnes vysoce aktuální. Připomíná nám, jak důležité je chránit ústavu a demokracii, připomíná nám, že naše svoboda není zaručená a musíme o ní pečovat v nejširším slova smyslu. A k tomu mimo jiné slouží i BIS.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace