Přejít na obsah

BIS zveřejnila veřejnou výroční zprávu za rok 2018

Ochrana významných ekonomických zájmů, terorismus, organizovaný zločin a nepřátelské aktivity cizích zpravodajských služeb na území České republiky. To jsou hlavní témata veřejné výroční zprávy o činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2018. Jedná se o dokument, který vychází z utajované a výrazně obsáhlejší a konkrétnější zprávy, která je předkládána prezidentu republiky, Vládě ČR a poslancům kontrolního komise.

BIS zveřejnila veřejnou výroční zprávu za rok 2018

Publikováno: 26.11.2019

Veřejná výroční zpráva neobsahuje, až na výjimky, konkrétní údaje, nepopisuje detailně postupy, aktivity služby ani neuvádí jména a názvy. To vše je obsaženo v utajované verzi, kterou dostávají zákonní adresáti, jako jsou prezident republiky či členové vlády. „Neutajovaná a tedy veřejná výroční zpráva není a nemůže být konkrétní. Přesto jsem stejně jako moji předchůdci přesvědčen, že je to dokument důležitý a pro objektivní obraz zpravodajské služby velmi užitečný. Čtenář si ze stručného přehledu udělá velmi jasnou představu o činnosti služby, o oblastech působnosti, o prioritách schválených vládou a také obecně o tématech, na která BIS příjemce zpravodajských informací upozorňovala a před jakými hrozbami varovala“, říká v úvodním slově k výroční zprávě za rok 2018 ředitel BIS Michal Koudelka.

OCHRANA VÝZNAMNÝCH EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ

„V roce 2018 se BIS zaměřovala ve zvýšené míře na negativní jevy směřující proti nezávislému a řádnému výkonu regulatorních a dohledových funkcí centrálních orgánů státu. Důležitým tématem se stala také rizika plynoucí z ekonomických aktivit subjektů napojených na cizí moc prosazující skrze ně své zahraničně politické a strategické cíle,“ uvádí se mimo jiné ve výroční zprávě. BIS v roce 2018 stejně jako v předchozích letech popsala řadu případů klientelismu, nelegitimního lobbingu či snah obcházet zákon. Vyhodnocovala také důsledky těchto aktivit a schopnost státem ovládaných firem těmto vlivům čelit.

TERORISMUS

Situace v oblasti terorismu a islamistické radikalizace nebyla na území ČR i v roce 2018 nijak dramatická. BIS přesto velmi důkladně monitorovala jakákoliv podezření na radikalizaci v muslimské komunitě či případné pokusy o financování terorismu. Žádná z podezření se naštěstí nepotvrdila. „Počátkem roku 2018 BIS úspěšně zakončila operaci monitorující infrastrukturu kyberšpionážní kampaně hnutí Hizballáh umístěnou na území ČR. Tato kyberšpionážní kampaň necílila na české občany, ale především na oběti z oblasti Blízkého východu“. Na začátku roku 2018 došlo na základě získaných zpravodajských informací k eliminaci útočné infrastruktury určené pro šíření škodlivého kódu.

ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY A NEPŘÁTELSKÉ AKTIVITY CIZÍ MOCI

Rok 2018 byl stejně jako předchozí roky poznamenán výraznými aktivitami některých zahraničních zpravodajských služeb. Na základě vyhodnocování získaných informací o činnosti všech zpravodajských služeb působících na našem území bylo znovu potvrzeno, že nejaktivnější a zároveň nejagresivnější činnost vykonávají zpravodajské služby Ruské federace a Čínské lidové republiky. Jeden z případů, který je již uzavřen a je možné k němu sdělit alespoň obecné informace, se odehrál počátkem roku 2018. BIS tehdy ve spolupráci s partnerskou službou získala informace o aktivitách ruské zpravodajské služby FSB, která na českém území utajeně budovala ICT infrastrukturu. Ta byla součástí rozsáhlejšího systému, který byl využitelný pro utajované kybernetické a informační operace FSB v lokálním i globálním rozsahu. Ve spolupráci s Policií ČR se BIS podařilo síť rozbít a zabránit tak aktivitám FSB proti zájmům ČR či našich spojenců.

Veřejná výroční zpráva se věnuje i dalším tématům jako je například ochrana ústavnosti a demokratických základů státu. „O konkrétních zpravodajských zjištěních a výsledcích analýz, z nichž rámcový přehled o činnosti BIS v této veřejné výroční zprávě vychází, informovala BIS v průběhu roku 2018 oprávněné adresáty. V tomto období předala BIS prezidentovi a členům vlády téměř 400 dokumentů. Další stovky informací zaslala BIS Policii ČR (PČR), Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Vojenskému zpravodajství (VZ) a dalším státním orgánům“, uvádí výroční zpráva. Celou veřejnou výroční zprávu naleznete na stránkách /public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace