Bezpečnostní informační služba

vnitřní zpravodajská služba České republiky

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje závažné informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.


Aktuální sdělení

Falešné facebookové profily BIS

21. 1. 2015 - V poslední době se na internetu objevily facebookové profily, které se snaží působit jako oficiální prezentace Bezpečnostní informační služby. Bezpečnostní informační služba se od všech těchto prezentací distancuje. Oficiální webové stránky Bezpečnostní informační služby jsou umístěny na doméně www.bis.cz, kde jsou též dostupné veškeré veřejně dostupné informace o činnosti Služby, včetně kontaktních údajů.

Osamělý vlk v Sydney. A předtím v Paříži, v Londýně a v Bostonu

19. 12. 2014 - Noční můra černých snů ožívá. Bez nadsázky lze říct, že máme co do činění s novou formou terorismu. Útulná kavárna, šedivá ulice, nebo bezvýznamné náměstí přestávají být bezpečným místem. A nepomůže, ani kdyby sledovací služby měly stokrát víc lidí. Záleží jen na tom, zda „osamělý vlk“ udělá chybu – někde něco řekne, něco naznačí, vyvolá pozornost. O to větší role připadá veřejnosti. Bez otevřených očí a nastražených uší každého z nás se v těchto případech zpravodajské služby a policie neobejdou.

BIS předkládá výroční zprávu za rok 2013

27. 10. 2014 -

Vážený čtenáři,

jsme si dobře vědomi, že výsledky naší práce, které Vám v této Výroční zprávě předkládáme, jsou staré téměř rok. A rozumíme Vašemu rozhodnutí, pokud se z tohoto důvodu odmítnete následujícím textem zabývat. Nicméně nám v této souvislosti dovolte vyslovit pár následujících slov.

Zveřejnění naší veřejné výroční zprávy je svázáno s okamžikem, kdy se s neveřejnou výroční zprávou BIS seznámí její adresáti. Odmítnutí této zásady by bylo nevhodné a směrem k našim adresátům nefér. Navíc jsme v tomto roce učinili krok, který ve svém důsledku uvolnění veřejné výroční zprávy zbrzdil. V průběhu června jsme se stali terčem kritických výhrad, které na naši adresu vznesly Kolegium předsedů krajských soudů a Soudcovská unie. Jejich představitelé se ohradili proti způsobu, jak v našich veřejných výročních zprávách interpretujeme získané poznatky o fungování některých soudů. O právní pohled a posouzení našich textů jsme proto požádali Ústav státu a práva Akademie věd ČR a Katedru ústavního práva Univerzity Karlovy. Obě respektovaná pracoviště dospěla k shodnému závěru, z kterého vyplývá, že ve formě, obsahu a duchu našich veřejných výročních zpráv (tak, jak je znáte z předcházejících let) můžeme dále pokračovat.

Přijměte, prosím, také fakt, že zveřejňování našich veřejných výročních zpráv nám nikdo a nic nenařizuje a neukládá. Předkládání obecných informací o výsledcích práce BIS je výhradně naším vstřícným gestem směrem k vám.