Bezpečnostní informační služba

vnitřní zpravodajská služba České republiky

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje závažné informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.


Aktuální sdělení

Ředitel BIS J. Lang o knize svého předchůdce J. Růžka V labyrintu zpravodajských služeb

31. 3. 2014 - Mnohé proběhlo jinak, jména mohl změnit, některé časově nepříliš vzdálené události vypustit - říká mj. jinými slovy ředitel BIS, gen. Jiří Lang, v poznámce na adresu svého předchůdce dr. Jiřího Růžka, autora knihy „V labyrintu zpravodajských služeb“.

Hodně křivé zrcadlo

6. 2. 2014 - Pod tímto titulkem přinášíme naši odpověď na materiál s názvem „Kauza hovorů Janouška a Béma ohrožuje BIS“, zveřejněný dne 4. 2. 2014 v Lidových novinách. Zmíněný text, ve kterém pánové Soukenka a Randák vyslovují tvrdou „kritiku“ na adresu BIS, je ve své podstatě souhrnem spekulací, polopravd, domněnek a lží. Na mediálně známé kauze zveřejněných telefonních rozhovorů je tak účelově konstruován příběh, který BIS diskredituje a nastavuje jí deformované, křivé zrcadlo.

BIS předkládá výroční zprávu za rok 2012

7. 11. 2013 - Vážení spoluobčané,
Bezpečnostní informační služba zveřejňuje dnešním dnem výroční zprávu BIS za rok 2012.
Ačkoliv žádný zákon ani jiné nařízení neukládá BIS povinnost zveřejňovat výroční zprávu týkající se její činnosti, činí tak BIS z vlastní vůle pravidelně již od roku 1996. Termín uveřejnění výroční zprávy se vždy odvíjí od okamžiku projednání utajované zprávy o činnosti BIS za daný rok vládou České republiky.
Cílem veřejné výroční zprávy BIS je alespoň rámcově představit občanům činnost BIS za uplynulý rok a upozornit na negativní jevy, které představují, nebo by mohly představovat, určitá rizika pro Českou republiku a její občany.

Jiří Lang
ředitel Bezpečnostní informační služby