Bezpečnostní informační služba

vnitřní zpravodajská služba České republiky

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje závažné informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.


Aktuální sdělení

BIS předkládá výroční zprávu za rok 2013

27. 10. 2014 -

Vážený čtenáři,

jsme si dobře vědomi, že výsledky naší práce, které Vám v této Výroční zprávě předkládáme, jsou staré téměř rok. A rozumíme Vašemu rozhodnutí, pokud se z tohoto důvodu odmítnete následujícím textem zabývat. Nicméně nám v této souvislosti dovolte vyslovit pár následujících slov.

Zveřejnění naší veřejné výroční zprávy je svázáno s okamžikem, kdy se s neveřejnou výroční zprávou BIS seznámí její adresáti. Odmítnutí této zásady by bylo nevhodné a směrem k našim adresátům nefér. Navíc jsme v tomto roce učinili krok, který ve svém důsledku uvolnění veřejné výroční zprávy zbrzdil. V průběhu června jsme se stali terčem kritických výhrad, které na naši adresu vznesly Kolegium předsedů krajských soudů a Soudcovská unie. Jejich představitelé se ohradili proti způsobu, jak v našich veřejných výročních zprávách interpretujeme získané poznatky o fungování některých soudů. O právní pohled a posouzení našich textů jsme proto požádali Ústav státu a práva Akademie věd ČR a Katedru ústavního práva Univerzity Karlovy. Obě respektovaná pracoviště dospěla k shodnému závěru, z kterého vyplývá, že ve formě, obsahu a duchu našich veřejných výročních zpráv (tak, jak je znáte z předcházejících let) můžeme dále pokračovat.

Přijměte, prosím, také fakt, že zveřejňování našich veřejných výročních zpráv nám nikdo a nic nenařizuje a neukládá. Předkládání obecných informací o výsledcích práce BIS je výhradně naším vstřícným gestem směrem k vám.

Ředitel BIS J. Lang o knize svého předchůdce J. Růžka V labyrintu zpravodajských služeb

31. 3. 2014 - Mnohé proběhlo jinak, jména mohl změnit, některé časově nepříliš vzdálené události vypustit - říká mj. jinými slovy ředitel BIS, gen. Jiří Lang, v poznámce na adresu svého předchůdce dr. Jiřího Růžka, autora knihy „V labyrintu zpravodajských služeb“.

Hodně křivé zrcadlo

6. 2. 2014 - Pod tímto titulkem přinášíme naši odpověď na materiál s názvem „Kauza hovorů Janouška a Béma ohrožuje BIS“, zveřejněný dne 4. 2. 2014 v Lidových novinách. Zmíněný text, ve kterém pánové Soukenka a Randák vyslovují tvrdou „kritiku“ na adresu BIS, je ve své podstatě souhrnem spekulací, polopravd, domněnek a lží. Na mediálně známé kauze zveřejněných telefonních rozhovorů je tak účelově konstruován příběh, který BIS diskredituje a nastavuje jí deformované, křivé zrcadlo.