Bezpečnostní informační služba

vnitřní zpravodajská služba České republiky

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř státu. Získává, shromažďuje a vyhodnocuje závažné informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.


Aktuální sdělení

Osamělý vlk v Sydney. A předtím v Paříži, v Londýně a v Bostonu

19. 12. 2014 - Noční můra černých snů ožívá. Bez nadsázky lze říct, že máme co do činění s novou formou terorismu. Útulná kavárna, šedivá ulice, nebo bezvýznamné náměstí přestávají být bezpečným místem. A nepomůže, ani kdyby sledovací služby měly stokrát víc lidí. Záleží jen na tom zda „osamělý vlk“ udělá chybu – někde něco řekne, něco naznačí, vyvolá pozornost. O to větší role připadá veřejnosti. Bez otevřených očí a nastražených uší každého z nás se v těchto případech zpravodajské služby a policie neobejdou.

BIS předkládá výroční zprávu za rok 2013

27. 10. 2014 -

Vážený čtenáři,

jsme si dobře vědomi, že výsledky naší práce, které Vám v této Výroční zprávě předkládáme, jsou staré téměř rok. A rozumíme Vašemu rozhodnutí, pokud se z tohoto důvodu odmítnete následujícím textem zabývat. Nicméně nám v této souvislosti dovolte vyslovit pár následujících slov.

Zveřejnění naší veřejné výroční zprávy je svázáno s okamžikem, kdy se s neveřejnou výroční zprávou BIS seznámí její adresáti. Odmítnutí této zásady by bylo nevhodné a směrem k našim adresátům nefér. Navíc jsme v tomto roce učinili krok, který ve svém důsledku uvolnění veřejné výroční zprávy zbrzdil. V průběhu června jsme se stali terčem kritických výhrad, které na naši adresu vznesly Kolegium předsedů krajských soudů a Soudcovská unie. Jejich představitelé se ohradili proti způsobu, jak v našich veřejných výročních zprávách interpretujeme získané poznatky o fungování některých soudů. O právní pohled a posouzení našich textů jsme proto požádali Ústav státu a práva Akademie věd ČR a Katedru ústavního práva Univerzity Karlovy. Obě respektovaná pracoviště dospěla k shodnému závěru, z kterého vyplývá, že ve formě, obsahu a duchu našich veřejných výročních zpráv (tak, jak je znáte z předcházejících let) můžeme dále pokračovat.

Přijměte, prosím, také fakt, že zveřejňování našich veřejných výročních zpráv nám nikdo a nic nenařizuje a neukládá. Předkládání obecných informací o výsledcích práce BIS je výhradně naším vstřícným gestem směrem k vám.

Ředitel BIS J. Lang o knize svého předchůdce J. Růžka V labyrintu zpravodajských služeb

31. 3. 2014 - Mnohé proběhlo jinak, jména mohl změnit, některé časově nepříliš vzdálené události vypustit - říká mj. jinými slovy ředitel BIS, gen. Jiří Lang, v poznámce na adresu svého předchůdce dr. Jiřího Růžka, autora knihy „V labyrintu zpravodajských služeb“.