Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Znak služby, služební přísaha a průkaz

Znak BIS

 

Znak BIS vznikal vletech 1991– 1992, kdy bylo zřejmé, že rodící se zpravodajské službě je třeba dát do vínku i vhodnou symboliku. Světlo světa spatřil v atelieru výtvarníka Jana Glozara, tehdy jako odznak Federální bezpečnostní informační služby. Podkladem pro jeho ztvárnění byla formulace několika základních požadavků: naznačení formy a metody práce, vyjádření státnosti, houževnatosti, bystrosti, ostražitosti, rychlosti a respektu.

 

 

Obraz znaku tvoří velký státní symbol umístěný na hrudi orlice, částečně překrytý jejím křídlem. V horní části je umístěn nápis „Audi, vide, tace“, v dolní části nápis „BIS“. Orlice vyjadřuje bystrost, ostražitost, houževnatost, rychlost a respekt, který ptačí říše bere na vědomí. Orlici doplňuje zmíněné latinské heslo, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce. Velký státní znak konstatuje, že příslušník BIS je ve státních službách a jeho povinností je chránit státní zájmy. Poloha na hrudi (srdci) orlice symbolizuje nadřazení státních zájmů nad zájmy osobní. Částečné překrytí státního znaku křídlem vyjadřuje ochranu státnosti a ve spojení s obrazem orlice naznačuje, že za každým pokusem o narušení ochrany bude následovat postih.

 

 

Služební přísaha

 

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

 

 

Služební průkaz

 

Tisk přední strany je proveden v zelené a modré barvě s ponecháním 4 bílých obdélníkových polí, a to pro nápis „Bezpečnostní informační služba“, fotografii příslušníka Bezpečnostní informační služby, evidenční číslo služebního průkazu a datum jeho vydání. V pravém dolním rohu přední strany je uvedeno označení funkce ředitele Bezpečnostní informační služby a jeho vlastnoruční podpis. Při pohledu z vhodně zvoleného úhlu se v horní a dolní části přední strany průkazu objeví, horizontálně za sebou nápisy BIS BIS BIS. Uprostřed přední strany je nalepena čtvercová holografická samolepka. Z každého ze čtyř rohů samolepky vystupují písmena BIS a v jejím středu – dle zorného úhlu pohledu – naleznete mezi miniaturními nápisy Česká republika buď obrysy mapy ČR, nebo státní symbol s dvojicí lvů a s dvojicí orlic. Celá přední strana je pokryta průhlednou holografickou laminační fólií s opakujícími se zvlněnými velmi drobnými nápisy „Bezpečnostní informační služba“ z nichž jeden je ve spodní části proveden zřetelnými bílými písmeny.

 

Zadní strana služebního průkazu obsahuje strojopisem psané jméno a příjmení příslušníka Bezpečnostní informační služby.

 

 

zpět
Top