Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zaměstnání

JE MNOHO ZAJÍMAVÝCH POVOLÁNÍ,

ALE JEN NĚKTERÁ JSOU ZÁROVEŇ POSLÁNÍM     

 

Práce pro zpravodajskou službu je specifická svým propojením obsahu pracovní náplně s posláním ochrany České republiky. Klade na příslušníky zvýšené nároky, ale zároveň nabízí možnost podílet se na nevšedním úkolu zabezpečení demokratických principů naší společnosti, jejích zájmů a svobod.

 

Zájemcům o více informací o možnostech pracovního uplatnění doporučujeme návštěvu našich kariérních stránek – kariera.bis.cz.

 

 

Aktuální pozice

 

Aktuálně hledáme uchazeče s vysokoškolským vzděláním, kteří mají zájem pracovat v oblasti získávání a zpracování informací. Uplatnění najdou absolventi, stejně jako odborníci z rozličných oblastí (ekonomie, výpočetní technika, strojírenství, chemie ...) nebo jazykoví specialisté. U našich uchazečů vnímáme i jejich preference po stránce stylu práce, zda raději pracují většinu času v kanceláři, nebo raději komunikují a pohybují se v terénu.

 

Aktuálně také obsazujeme pozice pro uchazeče se středoškolským vzděláním. Zde je široké uplatnění například pro ty, kteří preferují intenzivní a zajímavou práci v terénu. Také uchazeči znalí administrativy nebo manuálně zruční najdou uplatnění v naší nabídce profesí, od asistentských pozic, přes službu v ostraze a na recepci, až po ty, kteří zajišťují autopark, IT služby nebo údržbu objektů.

 


Základní předpoklady pro zaměstnání ve služebním poměru u BIS přesně formuluje

§ 13 zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

 

 

Základní personální požadavky

 

  • občan České republiky, starší 18 let

  • bezúhonnost

  • negativní lustrační osvědčení

  • fyzické a duševní zdraví

 

 

 

Co dělat pro přihlášení

 

Pokud si myslíte, že bezpečnost naší společnosti má pevné místo mezi Vašimi hodnotami, stejně jako Vaše ochota podřídit se podmínkám nutným pro práci v elitním útvaru a máte zájem o zajímavou práci s celospolečenským přesahem, potom si stáhněte následující dotazník.

 

Prosíme, dotazník si před otevřením nejprve uložte ve Vašem počítači (pokud otevřete dotazník přímo ze stránek nebo e-mailu, může se v některých případech stát, že po vyplnění nejde uložit), následně otevřete, vyplňte, uložte pod Vaším jménem (např. novak_dotaznik) a odešlete na adresu personal@bis.cz  společně s Vaším životopisem a motivačním dopisem.

 

 

Dotazník pro uchazeče ke stažení ZDE

                                                                                  (Co dělat, když dotazník nejde otevřít nebo uložit?)

 

Personální kancelář, pracoviště 62

 

P. O. BOX 1, 150 07 Praha 57

Tel.: 224 235 496 

 

V období od 3. 7. do 7. 7. 2017 bude personální kancelář mimo provoz.

V období letních prázdnin bude personální kancelář otevřena od pondělí do středy.

 

E-mail: personal@bis.cz

 

 

 

 

 

zpět
Top