Přejít na obsah

Vojenský materiál a proliferace

Vojenským materiálem jsou především výrobky, jejich součásti nebo náhradní díly, zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech nebo hromadně v těchto složkách užívané k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu. Může jít také o stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technickou dokumentaci nebo návody pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů. Vojenským materiálem jsou i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem, zejména provádění oprav, úprav, poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

Proliferací se rozumí šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (ZHN) a mezinárodně kontrolovaných položek. Pojem „proliferace“, správněji „non-proliferation“, ze zpravodajského hlediska představuje sledování aktivit orientovaných na získání strategických materiálů, zařízení, jednotlivých komponentů, technologií a know-how, použitelných k vývoji a výrobě ZHN (jaderných, chemických a biologických), včetně jejich nosičů, a obrana proti těmto aktivitám.

Další oblastí zájmu jsou tzv. položky dvojího užití, tj. zboží a technologie, které jsou vyráběny primárně pro civilní použití, ale mohou být, vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem, zneužity zejména k výrobě ZHN a jejich nosičů pro případné vojenské účely. Účelem kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití je zajistit, aby se toto zboží a tyto technologie nedostaly do států, které by je mohly využít v programech šíření ZHN, nebo organizacím, které by je mohly použít pro teroristické nebo vojenské účely.

Nelegální obchod s uvedenými komoditami může ve svém důsledku vážně poškodit politické i hospodářské zájmy ČR, zvláště při jejich případném vývozu do embargovaných zemí nebo zneužití při teroristickém útoku.

BIS v oblasti zabezpečování informací týkajících se obchodu s vojenským materiálem a proliferace na národní úrovni spolupracuje především s Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu (LS MPO), Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí (Generální ředitelství cel – GŘC, Finanční analytický útvar – FAÚ) a Ministerstvem vnitra. Cílem je zamezit dodávkám již ve fázi poptávky a přípravy obchodů. V zahraničním obchodu s vojenským materiálem je snahou minimalizovat rizika spojená s vývozy do zemí, které neposkytují dostatečné záruky, že nezneužijí zejména zbraně s tzv. smrtícími účinky k nadměrnému hromadění, represím či reexportům do dalších rizikových zemí.

BIS informuje oprávněné adresáty i o dalších možných problémech zprostředkování, tranzitu nebo překládky kontrolovaných položek a zabývá se i výbušninami určenými pro civilní/průmyslové využití mj. v souvislosti s domácí výrobou nástražných výbušných systémů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud budete nadále používat tuto stránku, souhlasíte s používáním těchto technologií. Další informace