Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Veřejný šifrovací klíč

Veřejný šifrovací klíč Bezpečnostní informační služby můžete použít pro větší diskrétnost při e-mailové komunikaci. Vychází ze standardu PGP. Vaši zprávu zamknete pomocí veřejného šifrovacího klíče Služby (text se změní na změť písmen a číslic). Změnu do původní podoby čitelného textu provede až počítač BIS na základě hesla. Pro e-mailovou adresu info@bis.cz je určen klíč info.

 

 

Důležité upozornění

 

Veřejný šifrovací klíč neslouží k přenosu utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných informací č. 412/2005 Sb.! Na Internetu nikdy nelze zaručit stoprocentní bezpečnost. Slouží pouze pro větší diskrétnost. Vždy je však lepší alespoň se o vyšší míru zabezpečení pokusit, než nechat e-mail úplně v otevřené formě.

 

 

Zjednodušené přirovnání

 

Běžný e-mail se dá přirovnat k pohlednici. Během přepravy ji může kdokoliv otočit a text si přečíst. Zašifrovaný text se dá v tomto smyslu přirovnat k dopisu v obálce.

 

 

Jaké programy použít

 

Pro zašifrovaní e-mailu můžete použít nekomerční program GnuPG. Je ke stažení na adrese www.gnupg.org. Pro snadnou práci si ještě stáhněte doplněk Engimail pro poštovní program Mozilla Thunderbird.

Můžete také použít komerční program PGP. Na adrese www.pgp.cz je zdarma ke stažení 30denní zkušební verze.

 

 

zpět
Top