Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K otázkám jaké jsou v případě Bezpečnostní informační služby náklady z činnosti celkem za roky 2010 až 2012 v milionech korun, a jaká byla celková výše kapitálu ke konci roku 2012, sděluji:

 

Náklady z činnosti celkem za požadované období jsou (zaokrouhleno):

za rok 2010 1.083 mil. Kč,
za rok 2011 1.022 mil. Kč a
za rok 2012 1.201 mil. Kč. Celková výše vlastního kapitálu k 31. prosinci 2012 byla 2.484.464.107 Kč.

zpět
Top