Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K žádosti o poskytnutí informace, která se týkala toho, zda Bezpečnostní informační služba plánuje vypsání veřejné zakázky z oblasti nástrojů Bussines Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat, Bezpečnostní informační služba sděluje, že v dohledné době neplánuje vypsání veřejné zakázky v této oblasti, neboť tyto nástroje již byly pořízeny v minulých letech.

 

zpět
Top