Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž předmětem byly informace:

 

  1. Jaké subjekty poskytují či poskytovaly Bezpečnostní informační službě na základě smluv uzavřených od 1. ledna 2005 do současnosti poradenskou činnost,
  2. Jaké advokátní kanceláře v současnosti poskytují Bezpečnostní informační službě právní služby,

 

Vám sděluji, že Bezpečnostní informační služba nemá uzavřeny žádné smlouvy na poradenskou činnost podle Vašeho dotazu, ani jí v současnosti žádná advokátní kancelář neposkytuje právní služby.

 

 

zpět
Top