Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Požadované kolektivní smlouvy zasílám v příloze. Jde o kolektivní smlouvu uzavřenou Českou republikou – organizační složkou státu: Bezpečnostní informační služba jako zaměstnavatelem na straně jedné a Základní odborovou organizací zaměstnanců Bezpečnostní informační služby na straně druhé na dobu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012, včetně tří dodatků k této smlouvě, a o kolektivní smlouvu uzavřenou mezi stejnými subjekty na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.

 

Na základě § 8a zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytnuté dokumenty upraveny tak, že jsou z nich odstraněny osobní údaje (jméno a příjmení) předsedy Základní odborové organizace zaměstnanců Bezpečnostní informační služby.

 

Dále k tomuto bodu sděluji, že BIS není zřizovatelem žádných organizačních složek státu, ani nemá žádné organizační složky státu ve své podřízenosti.

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

zpět
Top