Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí výročních zpráv za roky 1993–1996 sděluji následující:

 

Výroční zprávy vydává BIS nad rámec povinností uložených zákonem. Tyto zprávy slouží k informování veřejnosti, jsou tedy veřejné a neutajované. Znění vydaných výročních zpráv naleznete na internetových stránkách www.bis.cz, sekce „výroční zprávy“, a to včetně první výroční zprávy, která byla vypracována souhrnně za roky 1996 a 1997. Po roky 1993 až 1995 nebyly ještě výroční zprávy vydávány (BIS byla zřízena až v průběhu tohoto období) a nelze Vám je proto poskytnout.

zpět
Top