Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Zveřejnění informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel žádá o sdělení, jestli kdykoli v minulosti rozhodovala Bezpečnostní informační služba o újmě státu vzniklé případným zveřejněním struktury databáze registru řidičů a míře a způsobu utajení struktury databáze.

 

Co se týče dotazu, zda Bezpečnostní informační služba rozhodovala o újmě státu vzniklé případným zveřejněním struktury databáze registru řidičů a míře a způsobu utajení struktury databáze, uvádím, že nikoli. Posuzování újmy zájmu České republiky ve vztahu ke struktuře registru řidičů je v působnosti Ministerstva dopravy.

 

zpět
Top