Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Mezinárodní spolupráce

V době, kdy anticivilizační rizika mají globální rozměr, je mezinárodní spolupráce partnerských zpravodajských služeb – které mají za úkol závažné hrozby předvídat a eliminovat – zcela klíčová a nezastupitelná. Bez její existence by například terorismu a organizovanému zločinu vůbec nebylo možné čelit.

 

Souhlas ke spolupráci Bezpečnostní informační služby se zahraniční zpravodajskou službou schvaluje vláda. V současné době je BIS oprávněna bilaterálně spolupracovat svíce jak stovkou služeb z 65 zemí. Aktivní kontakty probíhají s více než 60 službami. Mezi BIS a jejími zahraničními partnery dochází každoročně k výměně několika tisíců zpráv a několika stovkám osobních jednání (přesná čísla jsou ve veřejné výroční zprávě). Hlavními tématy širokých mezinárodních kontaktů jsou terorismus, organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení, obchod s vojenskou technikou a konvenčními zbraněmi, kontrašpionáž a nelegální migrace.

 

Nejaktivnější je komunikace s partnery ze sousedních zemí, s kterými sdílíme stejné problémy a zkušenosti, a se službami členských států NATO. Spolupráce v rámci NATO zavedla BIS – zejména v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu – i do vzdálenějších oblastí, které dříve nebyly v popředí jejího zájmu. Pro případ naléhavé potřeby, vycházející z bezprostředního rizika, je BIS připravena a schopna navázat spojení i se zpravodajskými službami, které jsou mimo akční rádius jejích kontaktů.

 

 

zpět
Top