Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

„Telefonní data“ BIS potřebuje k ochraně státu před bezpečnostní hrozbou

 

Údaje operátorů jen se souhlasem soudce

 

 

Některé veřejné, politické a mediální diskuse se trvale věnují snaze BIS získat přístup k údajům, které operátoři telekomunikačních sítí ukládají jako svědectví o uskutečněných hovorech. Vzhledem k tomu, že se mezi účastníky polemik objevuje řada nepřesných a zavádějících informací – mj. přisuzujících BIS záměr získat „nové pravomoci“ – považujeme za užitečné poskytnout následující vyjádření.

 

Především: posláním a úkolem Bezpečnostní informační služby je chránit stát – jeho ekonomiku, infrastrukturu i občany – před terorismem, špionáží, organizovaným zločinem, a extremismem. Tato práce se přitom neobejde bez rozkrývání kontaktů osob, za jejichž jednáním a činy se mohou maskovat závažné hrozby a rizika.

 

U telefonních hovorů leckdy není tím nejdůležitějším znát jejich obsah. V odůvodněných případech je neméně důležité vědět, kdy k hovoru došlo, z kterého čísla a na které číslo byl veden, jak dlouho trval apod. Jinými slovy – pro Službu je velmi přínosné a užitečné pokud zná i tzv. doprovodné údaje, které operátoři používají k účtování poplatků.

 

Situace, kdy Bezpečnostní informační služba má potvrdit nebo vyvrátit závažné podezření na bezpečnostní hrozbu, a k doprovodným údajům telefonních hovorů nemá přístup, je velmi svízelná a komplikovaná. Má-li být nebezpečí odvráceno, pak nezbývá než volit jiné cesty, způsoby a metody, které jsou velmi náročné na čas, na lidi i na peníze.

 

Bezpečnostní informační služba si je velmi dobře vědoma citlivosti požadovaných informací, jejichž znalost představuje vstup do lidského soukromí. Proto jednoznačně akceptuje stejnou podmínku, jaká platí v případě odposlechů: k poskytnutí doprovodných údajů je nezbytný souhlas soudce.

 

A na závěr: snahu BIS získat přístup k doprovodným údajům telefonních hovorů nelze vnímat jako úsilí směřující k přisvojení jakési nové pravomoci. Možnost seznamovat se s těmito daty Bezpečnostní informační služba v minulosti měla, různými legislativními úpravami ji však v průběhu let ztratila. Úsilí Bezpečnostní informační služby tedy směřuje k obnovení předcházejícího stavu. A v této souvislosti BIS požaduje, aby přístup k doprovodným údajům byl směrem k operátorům jasně vyjádřen jako informační povinnost zakotvená v Zákoně o elektronických komunikacích i v Zákoně o BIS.

 

zpět
Top