Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Pozor na falešné průkazy Bezpečnostní informační služby

 

V poslední době se množí případy, kdy se na naše občany obracejí s žádostmi o informace různé osoby, předkládající falešné průkazy BIS. Následně proto předkládáme popis a obrázek našeho průkazu.

 

Služební průkaz je 54 mm vysoký a 86 mm široký. Je vytištěn na bílé plastikové kartě.

 

Tisk přední strany je proveden v zelené a modré barvě s ponecháním 4 bílých obdélníkových polí, a to pro nápis „Bezpečnostní informační služba“, fotografii příslušníka Bezpečnostní informační služby, evidenční číslo služebního průkazu a datum jeho vydání. V pravém dolním rohu přední strany je uvedeno označení funkce ředitele Bezpečnostní informační služby a jeho vlastnoruční podpis. Při pohledu z vhodně zvoleného úhlu se v horní a dolní části přední strany průkazu objeví, horizontálně za sebou nápisy BIS BIS BIS. Uprostřed přední strany je nalepena čtvercová holografická samolepka. Z každého ze čtyř rohů samolepky vystupují písmena BIS a v jejím středu – dle zorného úhlu pohledu – naleznete mezi miniaturními nápisy Česká republika buď obrysy mapy ČR, nebo státní symbol s dvojicí lvů a s dvojicí orlic. Celá přední strana je pokryta průhlednou holografickou laminační fólií s opakujícími se zvlněnými velmi drobnými nápisy „Bezpečnostní informační služba“ z nichž jeden je ve spodní části proveden zřetelnými bílými písmeny.

 

Zadní strana služebního průkazu obsahuje strojopisem psané jméno a příjmení příslušníka Bezpečnostní informační služby.

 

zpět
Top