Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Ptáte se: je šance u vás pracovat? Odpovídáme: ANO

 

"Rád bych u vás pracoval. Mohu se někde přihlásit? Umím jednat s lidmi a získávat informace. Mám u vás naději?" Tak a podobně znějí desítky otázek, které v posledních týdnech směřují na naši adresu. Tedy: šanci máte, zkuste to. Vstřícný postoj vlády nám umožňuje zpravodajské i podpůrné týmy posílit a rozšířit. Pokud máte za sebou vysokou školu, je před Vámi perspektiva zpravodajského důstojníka. Máte-li maturitu, můžete se uplatnit v naší logistice, včetně sledovací služby. Email: personal@bis.cz

 

Neobvyklá povaha práce zpravodajské služby klade na její příslušníky výjimečné nároky. Každý zájemce musí dobrovolně projít náročnými prověrkami zaměřenými na jeho spolehlivost, schopnosti, osobní vlastnosti a modely chování v různých situacích. Součástí přijímacího procesu jsou psychologické i fyzické testy a ověření zdravotní, osobnostní a bezpečnostní způsobilosti.

 

Uchazeč si musí být vědom, že práce v BIS je službou demokracii, bezpečnosti a zájmům České republiky. Úvodem svého rozhodování by si měl také položit otázku, zda uznává potřebu existence tajné služby ve svobodné, demokratické společnosti a je ochoten a schopen se s ní identifikovat. Potlačit bude muset přirozenou touhu po veřejném uznání či satisfakci a podřídit ji důvěrnosti a mlčenlivosti. Přijmout musí i nepsanou zásadu, že Služba má z bezpečnostních důvodů právo přiměřeně nahlížet do jeho soukromého života.

 

Vítáme jak zájemce o operativní práci v terénu, tak zájemce o analytickou činnost. Zpravodajský důstojník musí být zvídavý, emocionálně stabilní a trpělivý, schopný podřídit se autoritě a týmu. Musí umět rychle se rozhodovat a mít výborné komunikační dovednosti. Nikdy nesmí být impulzivní, agresivní, nenávistný a výstřední v chování.

 

U vysokoškolských uchazečů uvítáme prokazatelné znalosti např. z oblasti práva a právní vědy, ekonomie, politologie, přírodních věd (biologie, chemie), společenských věd, informačních technologií, mezinárodních vztahů, diplomacie a jazykově zaměřených oborů studia (filologie, překladatelství/tlumočnictví).

 

Každý uchazeč musí splňovat kritéria daná zákonem 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

  • občan České republiky starší 18 let
  • bezúhonnost
  • negativní lustrační osvědčení
  • fyzické a duševní zdraví
  • kvalifikační předpoklady – pro výkon povolání zpravodajského důstojníka je podmínkou dokončené vysokoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka

 

BIS podobně jako jiné velké organizace má i zázemí, které mnohdy není vidět, ale tvoří důležitou součást samotné firmy. Stejně tak i v BIS nejsou pouze pozice zpravodajského charakteru, ale i pozice, které zajišťují běžný provoz, ať už z oblasti bezpečnosti, logistiky nebo například spisové služby. Tyto pozice mohou být i v pracovním poměru a zajišťují běžný provoz objektů služby.

 

Středoškolští uchazeči u nás mohou uplatnit znalosti z administrativních, technických a bezpečnostních oborů studia, ať již v rámci vystudovaných oborů, nebo např. ve sledovací službě při práci v terénu.

 

Zájemcům o uplatnění v rámci Bezpečnostní informační služby doporučujeme, aby zasílali své žádosti o přijetí, které obsahují strukturovaný životopis a motivační dopis ve formátu PDF nebo MS Word, na emailovou nebo poštovní adresu. Každá žádost je posuzována individuálně. Více informací je k dispozici i na internetových stránkách www.bis.cz, v sekci "Zaměstnání".

 

Kontakt:

Personální kancelář

P.O.Box 1, Pracoviště 62

Praha 57

       

Tel: 224 235 496

E-mail: personal@bis.cz

zpět
Top