Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Server Aktuálně.cz lže. Pro politiky nepracujeme a důkazy nevyrábíme!

 

Internetový zpravodajský server Aktuálně.cz se dne 13. 2. 2009 pod titulkem Vyšetřování: BIS vyrobila politikům důkaz k aféře Savoy vrací ke schůzce kancléře prezidenta republiky J. Weigla s M. Šloufem. V následujícím textu mj. uvádí:

 

„Navzdory tomu, že policie ani po roce intenzivního vyšetřování kauzy Savoy nenašla důkazy o údajném „spiknutí proti Václavu Klausovi“, nechala politická moc vyrobit podklady u další bezpečnostní složky: kontrarozvědné BIS. Co se po roce nepodařilo prokázat standardní justiční cestou, pokouší se tak hlavní vládní strana dostat na veřejnost jinak: S pomocí BIS vznikla další zpráva, která podle zjištění Aktuálně.cz premiérovy hypotézy o spiknutí podporuje kombinací různých tvrzení“.

 

Uvedená konstatování – BIS vyrobila pro politiky důkaz k aféře Savoy, zhotovuje podklady pro politickou moc a pomáhá hlavní vládní straně zprávou, která kombinací různých tvrzení podporuje premiérovy hypotézy o spiknutí  – označuje Bezpečnostní informační služba v plném rozsahu a s plnou odpovědností za nehorázně lživá a co nejdůrazněji se proti nim ohrazuje.

 

Bezpečnostní informační služba nepracuje pro politiky! Není nástrojem politické moci! Nevyrábí důkazy ani jakékoliv informace! Bezpečnostní informační služba je institucí státu. Je přísně apolitická. Důsledně dodržuje zákon, který vymezuje její působnost. Informace nevyrábí, ale získává, hodnotí, analyzuje, zpracovává. A svým adresátům, tedy vládě a prezidentovi republiky, nepodává nepravdivé ani účelově motivované zprávy – nikdy a za žádných okolností.

 

zpět
Top