Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

Devět studentů je na historicky první stáži u BIS

 

Poprvé v historii Bezpečnostní informační služby se na její půdě uskutečňuje odborná stáž pro vysokoškoláky. Od 15. do 19. května 2017 se celkem devět studentů účastní speciálního programu určeného studentům vyšších ročníků vysokých škol. "Jsem rád, že i BIS drží krok se světovým trendem, kdy zpravodajské služby jsou v personální oblasti velmi aktivní. Zároveň jsme rádi vyslyšeli zájem z akademické půdy," říká ředitel BIS Michal Koudelka.

 

Kybernetická bezpečnost, terorismus nebo bezpečnostní právo, to jsou tématické okruhy pro tři skupiny studentů rozdělené podle jejich deklarovaného zájmu. "Terorismus je největší hrozba současnosti a mě by do budoucna určitě lákalo se podílet na boji proti ní," vysvětluje student Jiří svojí motivaci. Patří mezi devět studentů, kteří stáž absolvují.

 

Dostat se až na půdu zpravodajské služby a mít možnost mluvit s jejími experty bylo pro studenty velkou a nesnadnou výzvou. Kdo se chtěl dozvědět například bližší informace o tom, jak služba pracuje, jak vyhodnocuje informace, jak vypadá mezinárodní spolupráce tajných služeb či jaké existují kybernetické hrozby, a jak se proti nim bránit, ten musel projít velmi hustým výběrovým sítem. "Zájem studentů byl opravdu mimořádný, celkem se přihlásilo 243 zájemců. Vzhledem k obsahu i místu stáže bylo nutné studenty prověřit, zjistit jejich motivaci a komplexní úroveň jejich osobnosti," říká personalista BIS. Nároky byly natolik přísné, že někteří studenti si svůj zájem rozmysleli.

 

Do finále nakonec prošlo devět mladých lidí, kteří se shodují na tom, že rozhodně nelitují a stáž jejich zájem o práci ve zpravodajské službě ještě prohloubila. "Sice jsme se nedozvěděli žádné utajované informace, ale byl jsem například překvapen, co vše se dá zjistit z otevřených zdrojů a jakou reputaci má BIS u zahraničních partnerů, " vypráví student Tomáš. Spokojený je se stáží i ředitel Michal Koudelka: "Stáž je jen začátek, my teď se studenty budeme v kontaktu, chceme využít jejich zájem a potenciál, který v nich vidíme. Našim cílem je být prvním významným zaměstnavatelem, který jim nabídne velmi zajímavou práci."

 

Bezpečnostní informační služba bude ve stážích pokračovat i do budoucna. Bezpečnostní situace ve světě klade na zpravodajské služby mimořádné nároky a k plnění stále komplikovanějších úkolů služba potřebuje získávat na pracovním trhu ty nejlepší."Je to trend, kterým se ubírají všechny významné zpravodajské služby světa. Nemůžeme být pasivní, protože potenciál těch nejlepších na pracovním trhu je omezený," uzavírá Michal Koudelka.

 

O BIS:

Bezpečnostní informační služba je zpravodajskou službou českého státu, která působí uvnitř jeho území. Úkolem BIS jako kontrarozvědné zpravodajské služby je identifikace, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a fyzických či právnických osob (zejména zpravodajských služeb) jednajících v zájmu cizí moci a v její prospěch na území České republiky. Cílem informační a preventivní činnosti BIS je především bránění úniku utajovaných či citlivých informací a zařízení do rukou cizí moci, zjevné či skryté narušování činností zpravodajských služeb cizí moci, odhalování a maření vlivových operací cizí moci (dezinformace, manipulace, klam, propaganda atp.). Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří terorismus, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnost, ekonomické zájmy státu a ochrana demokracie a ústavnosti. BIS řídí a kontroluje Vláda ČR. Zjištěné informace BIS předává prezidentu republiky, vládě (předsedovi vlády a jednotlivým ministrům), státním a policejním orgánům.

 

Stáž studentů v BIS - reportáž Český rozhlas Plus

zpět
Top