Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

V Praze hrozil teroristický útok na židovské objekty

 

V souvislosti se snížením hrozby vážného rizika teroristického útoku v Praze může BIS oznámit: K útoku mělo dojít v období židovských svátků (ve dnech 23. 9. – 15. 10. 2006) a cílem měly být židovské objekty.

 

V důsledku snížení vážné hrozby teroristické akce v Praze je Bezpečnostní informační službě umožněno oznámit: K teroristickému útoku mělo dojít v období židovských svátků – mezi 23. zářím a 15. říjnem 2006 – a jeho cílem měly být pražské židovské objekty.

 

Varovné informace, hovořící o vážném, přímém nebezpečí, předaly BIS partnerské zahraniční zpravodajské služby v rámci rozsáhlé a intenzivní spolupráce v oblasti boje s mezinárodním terorismem. Hrozba měla tedy svůj původ v zahraničí a vyplývala z globálního rozměru mezinárodního terorismu, kdy jeho vykonavatelé běžně překračují hranice států a kontinentů.

 

Věrohodnost sdělení byla dána vysokým stupněm věrohodnosti zpravodajských zdrojů. Poskytnuté informace byly konkrétní, ale nikoliv tak detailní, aby policii umožnily přesně cílenou obranu, jednoznačně zaměřenou na zadržení případných útočníků před akcí.

 

Současný pokles míry reálné hrozby vyplývá ze závěrů analýz BIS, opřených o vyhodnocení aktuálních informací partnerských služeb, které v září předaly závažné varovné upozornění.

 

Smysl a cíl veřejného oznámení hrozícího nebezpeční teroristického útoku byl mj. i v jeho prevenci: akci v předstihu zabránit a zastavit. Při plánování cílů a přípravě útoků se teroristé rozhodují také podle vlastních představ, zda se ta či ona země dovede efektivně bránit. I proto bylo třeba dát jasně a zřetelně najevo, že Česká republika je schopna přijmout rázná, účinná opatření.

 

Prioritou Bezpečnostní informační služby je hrozbám teroristických útoků předcházet a v předstihu je eliminovat. Prvořadým úkolem BIS je zabránit ztrátám lidských životů a to i s vědomím, že útočníci nebudou okamžitě zadrženi. Chránit životy lidí je pro BIS, v oblasti boje s terorismem, základním imperativem.

 

zpět
Top